Sluit [X]   
 

Generaal-Majoor Ophorst in 1898: benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

© 1999-2020, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-9-2020

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Marine-etablissement Kattenburg

Over Marine-etablissement Kattenburg zijn 39 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1654 terrein toegewezen aan de Admiraliteit van Amsterdam
1655 aanvang bouw Zeemagazijn
1657 Zeemagazijn, Poortgebouw en timmerwerf opgeleverd
≤1693 bouw Groot Magazijn
1780-1854 sloop zuidelijke helft Groot Magazijn
5-6 juli 1791 brand en herbouw zeemagazijn
1793 oplevering herbouwd zeemagazijn
1794 aanleg dijk ter vervanging van paalgording rond dok
1795 Marine reorganiseert, bouw grote schepen in Amsterdam
1845 stationering detachement Mariniers
1854 verbouw noordelijke helft Groot Magazijn tot Marinierskazerne
1867 ingericht voor bouw ijzeren schepen
mei 1877-juli 1878 Vincent van Gogh (1853-1890) woont in bij zijn oom Schout-bij-nacht Johannes van Gogh, commandant der Marine
1 juli 1887 Rijks Lijnbaan gesloten, zie Garnizoen Kleding Magazijn
1888 oprichting Torpedoatelier met het "Centraal Magazijn voor Vischtorpedo's"
5 december 1905 oprichting en vestiging Dienst der Draadloze Telegrafie
17 februari 1908 bouw laatste grote oorlogsschip "De Zeven Provinciën"
9 februari 1914 besluit tot opheffing 's Rijks Werf
1915 munitiefabriek en opslag Munitie Bureau
3 juli 1915 feitelijke opheffing 's Rijks Werf
1919 sloop en nieuwbouw Marinierskazerne (later Marinekazerne)
21 augustus 1920 opslag geïnterneerd Duits oorlogsmaterieel nl. geweren en karabijnen
22 mei 1940-5 mei 1945 door Duitse bezetter gebruikt
1947-1949 Commandant der Zeemacht in Amsterdam
1947-≤1982 vestiging inlichtingen interceptie MARID VI
≥1947-1982 vestiging inlichtingen interceptie Wiskundig Centrum
19 januari 1954 Marinier Bosch prentbriefkaart verzonden
ca. 1960 plannen verplaatsing naar het Militair Terrein Zeeburg t.w.v. 40.000.000 gulden/123.421.600 euro
1962 westelijk deel moet wijken voor IJ-tunnel en dempen oostelijk deel van het dok
1966 nieuwe toegang in gebruik genomen
ca. 1967 sloop Marinierskazerne
1968 sloop Marinepaleis i.v.m. bouw IJ-tunnel
1982-1996 vestiging inlichtingen interceptie Technisch Informatie Verwerkingscentrum
1996-2005 vestiging inlichtingen interceptie Strategisch Verbindingsinlichtingen Centrum
2001 oplevering depots Scheepvaartmuseum
ca. 2005 Facilitair Steunpunt Amsterdam voor gehele krijgsmacht
2007-ca. 2009 bouw kantoor Kon. Marechaussee District West
28 december 2008-1 oktober 2011 verbouwing Scheepvaartmuseum in zeemagazijn
1 april 2015 terrein deels openbaar geworden

Dag 20 september

Voor vandaag 20 september zijn 7 gebeurtenissen bekend:

Maand september

Voor de huidige maand september zijn 172 gebeurtenissen bekend:

1 september

2 september

3 september

4 september

5 september

6 september

7 september

8 september

9 september

10 september

11 september

12 september

13 september

14 september

15 september

16 september

17 september

18 september

19 september

20 september

21 september

22 september

23 september

24 september

25 september

26 september

27 september

28 september

29 september

30 september

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)