Sluit [X]   
 

Milicien-Korporaal Bander in 1895: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Zaandam

Fort bij Marken-Binnen

(Fort bij Knollendam; Volksmond: Fort Markenbinnen)

LuchtfotoLocatie:

Het fort en de Oostbatterij liggen langs de Markervaart in de Markerpolder, bij de kruising met de Enge Stierop.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van de accessen gevormd door den Markenvaart met den daarlangs loopende kunstweg en de Oostelijke kade van de Westwouderpolder en voorts van de Stierop met de beide daarlangs loopende kaden."

Bezetting:

316 (1904), 304 (1913), 315 (1920).
Zie Fortwachter Betlehem, Sergeant Jongkind, Hospitaal-soldaat Mooi, Soldaat Schutte, Soldaat Schilperoord en Kapitein Van Westering

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vanaf de Provincialeweg loopt de toegangsweg naar de keelzijde van het fort. Een niet originele woning is aanwezig maar de bergloods niet meer (gesloopt na 1940).
Om het gehele fort ligt een gracht. De toegangsbrug is niet meer aanwezig en is vervangen door een enkele dam.

Het hoofdgebouw is aan de keelzijde voorzien van een deur en twee ramen met stalen luiken naar elke ruimte. De ruimte die leidt naar de poterne heeft een grote dubbele stalen deur. Er zijn twee keelkazematten tegen het hoofdgebouw geplaatst.
De keelzijde van het frontgebouw en de erop aansluitende poterne is naar de terrepleinen aan weerszijden toegankelijk. Ook het frontgebouw is voorzien van deuren en ramen met stalen luiken en de poterne met twee grote dubbele stalen deuren naar elk terreplein.
De frontwal is nog aanwezig en bevat twee geheel vernielde, losstaande hefkoepelgebouwen zonder geschut.

De bomvrije gebouwen zijn ingedeeld als het Type A.
Het hoofdgebouw heeft 27 ruimten waarvan enkele met tussenwanden in kleinere lokalen zijn verdeeld voor wasruimten en munitiemagazijnen. Er zijn geen observatieposten aanwezig.
De poterne verbindt het hoofdgebouw, door de aarden dekking ervan, met het frontgebouw.
Het frontgebouw heeft 7 ruimten waarvan de middelste aansluit op de poterne. Er is een observatiepost in het wachtlokaal aanwezig.
De kookketels van dit fort bevinden zich in Fort bij Spijkerboor.

Van de twee nevenbatterijen bestaat de Oostbatterij nog maar de Westbatterij is gesloopt.

De voorzieningen voor een Bewarings- en Verblijfkamp voor politieke delinquenten werden in juli t.e.m. september 1946 aangebracht maar het fort is niet als kamp gebruikt.

Zie Eindkeuring Hefkoepel Fort by Marken-Binnen.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap rond het fort, waterlopen en het dorp Marken-Binnen.

Eigenaar:

Staatsbosbeheer

Gebruiker:

RBOC Fort Markenbinnen, FORTtreffelijk

Gebruik:

Natuurgebied, brandweeroefencentrum en sportpark

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Brand

In het linkerdeel van het hoofdgebouw wordt regelmatig geblust: het fort is een brandweer oefencentrum.
(Foto: © René Ros, 2009)

Keelgang

De keelgang in het midden van het verbouwde hoofdgebouw.
(Foto: © René Ros, 2009)

Poterne

Woning

Kazemat Rechts

Hefkoepel

De poterne met de beide deuren naar het terreplein en de doorgang naar het frontgebouw (boven). De rechter keelkazemat is ingericht als koffiehoek (onder).
(Foto's: © René Ros, 2009)
De fortwachterswoning uit circa 1950 aan de keelzijde van het fort (boven). Beide hefkoepels zijn uitgegraven. (onder).
(Foto's: © René Ros, 2009)
Fort benoorden UitgeestInundatiekade Nauernasche Vaart - De Dam Sectorpark Zaandam Liniewal in de Starnmeerpolder

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)