Sluit [X]   
 

Positie van IJmuiden in 1917: machtiging voltooien duinstelling bij IJmuiden te IJmuiden

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 20-11-2022

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Marken-Binnen

Over Fort bij Marken-Binnen zijn 15 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1890-1892 aanleg aardwerk
1894-1895 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1904 bouw bomvrije gebouwen
1915 beide 6 cm Kazemat kanonnen revers permanent of tijdelijk elders als luchtdoelkanonnen
5 oktober 1917 Hospitaal-soldaat de Mooi prentbriefkaart ontvangen als hospitaal-soldaat lokaal 24
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
1940-1945 sloop woning
≥juni 1945 woning vervangen
1946 aangewezen tot Bewarings- en Verblijfkamp
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
≤1958-ca. 1980 opslag munitie MAAP/MGDM/Mundepcie
1970-1985 opslag Bescherming Bevolking
1985-heden brandweer-oefencentrum
2006-2008 nieuwbouw bergloods

Dag 29 november

Voor vandaag 29 november zijn 9 gebeurtenissen bekend:

Maand november

Voor de huidige maand november zijn 143 gebeurtenissen bekend:

1 november

2 november

3 november

4 november

5 november

6 november

7 november

8 november

9 november

10 november

11 november

12 november

13 november

14 november

15 november

16 november

17 november

18 november

19 november

20 november

21 november

22 november

23 november

24 november

25 november

26 november

28 november

29 november

30 november

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)