Sluit [X]   
 

Fortcommandant Bloijs van Treslong in 1916: fortcommandant op Fort bij Spijkerboor

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Mensen

Peuter Hioolen

Naam voluit:

Willem Hendrik Hioolen (Henk)

Geboren:

20 oktober 1871, Weesp (Noord-Holland)

Overleden:

28 januari 1934, Bennekom (Gelderland)

Levensloop:

Henk Hioolen werd geboren in 1871 en legde, bijna vier jaar oud, op 23 september 1875 de eerste steen van de bomvrije kazerne in de Vesting Muiden, volgens de tekst op de bewuste steen.
Zijn vader Leendert Hioolen was op dat moment Eerstaanwezend officier te Weesp.

Eerste steen van de Bomvrije Kazerne in de Vesting Muiden.
De eerste steen van de Bomvrije Kazerne in de Vesting Muiden:
"Door Willem Hendrik Hioolen
geboren 20 October 1871
is de eerste steen gelegd op 23 september 1875"
(Foto: © René Ros, 2011)

Op 30 augustus 1888 werd Henk benoemd tot cadet Wapen der Genie bij het KNIL en volgde hij een opleiding voor de Genie in Oost-Indië aan de Koninklijke Militaire Academie. Op 24 juli 1893 werd hij aangesteld tot 2de Luitenant en zal hij zijn vertrokken naar Nederlands-Indië (nu Indonesië). Hij werd ca. 8 januari 1895 aangesteld als 2de Luitenant der Genie bij de 1e Militaire Afdeling te Tjimahi, Java*.
Hij ontving het "Ereteken krijgsverrichtingen Atjeh met gesp" op 30 april 1898 en op 25 mei werd hij bevorderd tot 1ste Luitenant. In Atjeh voerde Nederland van 1873 tot 1914 (volgens Nederland) of 1942 (volgens bevolking) een koloniale oorlog met de bevolking. De Genie werd ingezet bij de aanval op, slechten van en aanpassen van Atjehse versterkingen evenals het bouwen van tijdelijke kampementen.

Henk trad op 24 augustus 1898 te Magelang in het huwelijk met jonkvrouw J.P. Oetgens van Waveren Pancras Clifford (*9-11-1880 Patti gem. Rembang, Java). Uit het huwelijk kwamen een zoon (1900) en een dochter (1902) voort.

  Portretfoto kanonnier Eckhart
 

Hij nam op 21 januari 1899 ontslag als 1ste luitenant der Genie KNIL en begon op 15 februari met een tijdelijke aanstelling als Ingenieur bij de Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Per 1 januari 1902 kwam Henk in vaste dienst en vervulde de volgende functies: Afdelingschef dienst Beweging en Handelszaken (1903), Waarnemend administrateur dienst West Java (1907) en Chef van de dienst Beweging en Handelszaken (1912).
Ook was hij bestuurslid van de Handelsvereniging Semarang en in 1914 Directeur-generaal van de Koloniale Tentoonstelling Semarang.
Voor zijn verdiensten ontving werd hij op 21 juli 1914 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Gedurende zijn loopbaan in Indië kreeg hij een aantal maal langdurig verlof om naar Nederland te gaan: 1897 (half jaar), 1907-1908 (jaar?), 1916-1917 (jaar). Bij het laatste verlof bleven de kinderen bij Henk's broer Willem wonen, notaris in Middelburg.

Hij trad op 26 april 1920 af als bestuurslid van de Handelsvereniging en kreeg per 1 mei 1920 verlof van de NIS en keerde hij met zijn vrouw terug naar Nederland. Zijn ontslag volgde op 1 november 1921.

Uit een rouwadvertentie blijkt dat hij, 62 jaar oud, op 28 januari 1934 in Bennekom is overleden. Hij werd begraven op Oud Eik en Duinen in Den Haag. Zijn vrouw overleed 26 jaar later, op 26 september 1960.

Zoon Koos ging werken in de handel en was tijdens de mobilisatie 1939-1940 reserve Kapitein bij het 2-II-16 Regiment Artillerie. In de oorlogsdagen was hij gelegen in de Maas-Waal Linie en werd teruggetrokken op de Linge - Waallinie.

Bron:

Henk Hioolen (kleinzoon), John Verbeek† (oorlog in Atjeh), *krantenbericht overplaatsingen Oost-Indië in het Nieuws van de Dag d.d. 8-1-1895

Foto's:

Henk Hioolen

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)