Sluit [X]   
 

Soldaat Folkert Jonker in 1905: "Tijdens de kermis misbruik gemaakt van verleend nachtpermissie en 6...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Ouderkerk

Vesting Muiden

(vanaf 1926: Wal van Muiden)

Tevens:

Kasteel van Muiden

(Muiderslot)

LuchtfotoLocatie:

Vestingstad aan de monding van de rivier Vecht, nabij het IJmeer. De Naardertrekvaart verbindt Muiden met de Vestingstad Naarden in het zuidoosten.

Luchtfoto

Het Kasteel van Muiden oftewel Muiderslot bevindt zich op de oostelijke oever van de Vecht waar deze uitmondt in de Zuiderzee (nu IJmeer).

Doel:

"Van de vesting Muiden vormen de westbatterij en het kasteelbastion 1 tot en met 5 de steunpunten der hoofdverdedigingslijn van het vak Muiderberg, meer in het bijzonder dienende tot afsluiting en verdediging van de haven van Muiden en tot het tegengaan van eventuele landingen binnen vuurbereik ondernomen."

Bezetting:

-
Zie Peuter Hioolen en Eerstaanwezend Ingenieur Hioolen.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

De 17de-eeuwse fortwal werd na 1854 gemoderniseerd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarbij werden de ravelijnen aan de zuid- en oostzijde aangelegd. Na 1875 zijn een aantal bomvrije gebouwen gebouwd. De vesting was in 1892 (formeel in 1901) aan de Stelling toegevoegd en in 1893 ook de voorwerken bij Muiderberg. De Westbatterij en het Muizenfort zijn een onderdeel van de vesting. Tevens is er nog de bestaande Kazerne aan de Amsterdamse Straatweg.
Zie ook het hoofdstuk Grens met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In de zomer of het najaar van 1897 werd er een bovengrondse telegraafkabel aangelegd naar de Kustbatterij bij Diemerdam.

Vanaf circa 1930 zijn ten oosten en ten zuiden van Muiden de Kazematten Muiden gebouwd en rond 1939-1940 zijn enkele groepsschuilplaatsen in de wal gebouwd.

Na 1945 was tot 1971 het Hulpmagazijn Voertuigonderdelen gevestigd in de bomvrije kazerne, caponniere, remise E en de blauwe loods.

Omgeving:

De originele situatie in en rond de vesting is behouden: open polderlandschappen, het water en de munitiefabriek westelijk binnen de Stelling. Met uitzondering van twee woonwijken ten zuidoosten en zuidwesten van de vesting, buiten de vestinggracht

Eigenaar:

Gemeente Muiden en Ministerie van Financieën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Gebruiker:

Bomvrije Kazerne: VVV, Raadszaal gemeente, creche en bibliotheek
Muiderslot: Rijksmuseum Muiderslot
Remise B: geen
Remise C: geen
Remise E: opslag bewoners
Remise F: opslag Scouting
Remise H: Restaurant Fort H
Kazerne Amsterdamseweg: winkels en woningen

Gebruik:

Diversen

Monument status:

Rijksmonumenten (grotendeels), onderdeel Beschermd Stadsgezicht; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Kazerne

De bomvrije kazerne, achter het Muizenfort
(Foto: © René Ros, 2005)

Jac. P. Thijsse over:
de groote Vechtsluizen in Muiden

"Je zoudt niet denken, dat een klein polderwatertje, zooals de Vecht, bij zijn uitmonding in een ondiep binnenzeetje, zooals de Zuiderzee, zulke enorme sluizen nodig heeft. Maar bij langdurigen, heftigen Noordenwind kan dat zeetje nog kwaad genoeg aanrichten aan deze kust en bovendien hebben de sluizen nog wat anders te doen dan 't zeewater buiten houden en wel, ze moeten in tijd van oorlog ervoor zorgen, dat het polderwater niet kan wegvloeien en dat het overstromingsgebied van de Vechtlinie behoorlijk voortdurend bedekt blijft met een waterlaag, zoo diep, dat de vijand de slooten niet kan doorwaden en zoo ondiep, dat hij er toch niet varen kan."

(Uit: De Vecht, 1915)

Beer

Kazemat

Kazerne Amsterdamsestraatweg

Gracht

De stenen beer, van binnenuit te bedienen, voor het inunderen van de Noordpolder beoosten Muiden (boven). De Kazerne aan de Amsterdamse Straatweg (onder).
(Foto's: © René Ros, 2002/2003)
Kazemat F (een dubbele remise) in de oostelijke wal (boven). Het noordoostelijke deel van de vestinggracht met links de wal (onder).
(Foto's: © René Ros, 2005/2006)
Kustbatterij bij Diemerdam Sectorpark Ouderkerk Muizenfort Muiden

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)