Sluit [X]   
 

Fort bij Velsen in 1980: verkoop aan G. Kruk b.v. t.w.v. 755.000 gulden/923.300 euro...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Inundaties

De Stelling was voor het onder water zetten, het inunderen, van de polders verdeeld in inundatiestations die middels inundatiewerken de inname, doorvoer en/of inlaat van water verzorgden. Het personeel bestond uit speciaal opgeleide manschappen van de Genie, vaak dienstplichtig civiel waterstaat-personeel. De wettelijke basis voor het inunderen was de Inundatiewet 1896.

De satellietfoto geeft een indruk van alle inundaties met daarin, als blauwe stippen, de binnen de Stelling gelegen coupures en inundatiewerken.
Het overzicht van de inundatiestations eronder geeft toegang tot lijsten met de bijbehorende polders (met geplande en bereikte waterpeilen) en militaire inundatiewerken of aangepaste civiele waterwerken zoals sluizen en gemalen.

Polders in het noord- en westfront zijn vanaf 7 maart 1944 als onderdeel van de Vordere Wasserstellung door de Duitse bezetter geïnundeerd. Tijdens de Koude Oorlog zijn in het gebied meerdere BWO-keringen gebouwd.

Inname en doorvoer

Inundatiestations die voornamelijk dienden om water in te nemen en/of door te voeren naar andere inundatiestations.

Inlaat

Inundatiestations die voornamelijk dienden om water in de inundatiekommen (polders) in te laten.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)