Sluit [X]   
 

Sergeant Pronk in 1893: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Inundatiestations

Inundatiestation Spaarndam

 

Boezemgemaal Spaarndam

Belangrijk uitwateringsgemaal van Rijnland, met kanaal en sluis, ookwel 'gemaal van de Rijnlandsboezem'. Gelegen nabij de Positie bij Spaarndam.

Opgeleverd in 1846. Genoemd in ontwerpbegroting vestingstelsel 1922.

Het complex werd om militaire redenen met een lang (boven)boezemkanaal aan de westzijde van Spaarndam aangelegd. Het opgemalen water zou via de Damsluis en Toevoerkanaal bij het Boezemkanaal van het stoomgemaal te Spaarndam door de gracht van het Fort bezuiden Spaarndam gevoerd kunnen worden voor de inundaties ten westen van Spaarndam.

Luchtfoto Locatie

   

Boezemkanaal Spaarndam

Kanaal van 500 meter lengte.

Luchtfoto Locatie

   

Boezemsluis Spaarndam

Uitwateringssluis in de Spaarndammerdijk.

Luchtfoto Locatie

 

Gruiterspolder

De naam Gruiterspolder is tegenwoordig niet meer in gebruik. Vermoedelijk is de polder opgegaan in de Voorstelling bij Spaarndam.

   

Inundatieduiker in de Gruiterspolder

IJzeren duiker met bakstenen frontmuur uit circa 1890 om inundatiewater ten westen van de Liniewal bewesten Spaarndam op te houden.

Luchtfoto Locatie

 

Meerweiden, zuidelijk deel

Luchtfoto Locatie

 

Hekslootpolder

Luchtfoto Locatie

   

Damsluis aan de Heksloot nabij het Spaarne

Bakstenen damsluis met brug in de Spaarndamse Weg over de Heksloot. Vermoedelijk in 1918-1919 aangelegd en later verlaagd.

Luchtfoto Locatie

 

Noord Spaarndammerpolder

Luchtfoto Locatie

   

Overlaat

Een in oorlogstijd te maken beschoeide overlaat in de zuidoostelijke polderhoek (1903).

Luchtfoto Locatie

 

Oude Spaarndammerpolder

Ten tijde van de inundaties door de Duitse bezetter zouden de volkstuinen aan de Vergierdeweg droog blijven.

Luchtfoto Locatie

   

Damsluis in het kanaal naar de Kleine Sluis nabij het Spaarne

Damsluis om het kanaal naar de Kleine Sluis af te sluiten om te voorkomen dat water, aangevoerd via de Damsluis en Toevoerkanaal bij het Boezemkanaal van het stoomgemaal te Spaarndam zou afvloeien.

Luchtfoto Locatie

   

Damsluis en Toevoerkanaal bij het Boezemkanaal van het stoomgemaal te Spaarndam

Toevoerkanaal, met een bakstenen damsluis, tussen het boezemkanaal en de gracht van het Fort bezuiden Spaarndam. Diende om in oorlogstijd door het boezemgemaal opgemalen water via toevoerkanaal, gracht en kanaal naar de Kleine Sluis naar de Oude Spaarndammerpolder te voeren.

Luchtfoto Locatie

   

Inlaatduiker aan de Oude Spaarndammerpolder

Bakstenen inlaatduiker met inlaatkom met als doel "vanuit het Kanaal naar de Kleine Sluis [tevens gracht van het Fort bezuiden Spaarndam] een onderwaterzetting te stellen benoorden het Spaarne en bezuiden de Slaperdijk tussen Spaarndam en Santpoort". Gebouwd in 1889-1890.
Vermoedelijk was in 1885 een syphonduiker aangelegd van het Boezemkanaal onder de wal naar een put of dezelfde locatie.

Luchtfoto Locatie

   

Inundatiekanaal door de Voorstelling bij Spaarndam

Inundatiekanaal om water vanuit kanaal naar de Kleine Sluis (tevens gracht van het Fort bezuiden Spaarndam), door de Voorstelling naar de voorliggende polder te voeren. Voorzien van een inlaatduiker in de frontwal en een dam met duiker. De brug van de Nieuwe Rijweg over het kanaal is vervangen door een dam.
Tevens een afsluitbare duiker onder het kanaal door om het waterpeil in de Voorstelling aan weerszijden op hetzelfde peil te kunnen houden. Duikerbuizen door de frontwal zouden de afwatering van de Voorstelling verzorgen. In oorlogstijd werden deze dichtgezet en waren pompen voorzien, waarvoor betonnen schachten werden aangelegd.

Luchtfoto Locatie

 

Polder de Verdolven Landen

Luchtfoto Locatie

 

Schoter Vlieland en Veenpolder

Luchtfoto Locatie

 

Velserbroekpolder

Inundatie via Laaglandersluis, Hadersluis en de Oostlaandersluis. In de zomer was er een locomobiel (verplaatsbare stoommachine) voor het inmalen. (1903)

Luchtfoto Locatie

   

Laaglaandersluis

Komt niet voor in stukken van de Vestingbegroting maar wordt als inlaatpunt aangegeven op een militaire kaart van ca. 1920.
De sluis is gesloopt.

Luchtfoto Locatie

   

Hadersluis

Komt niet voor in stukken van de Vestingbegroting maar wordt als inlaatpunt aangegeven op een militaire kaart van ca. 1920 en genoemd in de Studie 'Amsterdamsche Stelling' 1903.
Nog aanwezig als vervallen restant.

Luchtfoto Locatie

   

Oostlaandersluis

Komt niet voor in stukken van de Vestingbegroting maar wordt als inlaatpunt aangegeven op een militaire kaart van ca. 1920 en genoemd in de Studie 'Amsterdamsche Stelling' 1903.

Luchtfoto Locatie

   

Inlaatsluis in de Velserbroekpolder

Waarschijnlijk gebouwd in 1914. Mogelijk ter vervanging van de nabijgelegen oudere Oostlaandersluis.

Gelegen nabij het gemaal van de polder aan het Zijkanaal B. Een zeldzaam complex gemaal door de niveauverschillen in de polder en de inundatie-mogelijkheden. Het gemaal is rondom voorzien van diverse betonnen damsluizen.

Luchtfoto Locatie

   

Drie inlaatduikers bij het rechtervleugelwerk te Spaarndam

Drie stenen inlaatduikers om de gracht van het Fort benoorden Spaarndam te scheiden van het overige polderwater, opdat het grachtpeil lager gehouden kan worden bij inundatie van de Velserbroekpolder.

Luchtfoto Locatie toegangsdam
Luchtfoto Locatie tochtsloot
Luchtfoto Locatie front

 

Duiker Zijkanaal C

Even ten noorden van de Drijvende Brug Zijkanaal C werd in 1895 een verbindingskoker tussen de Zuid-Spaarndammerpolder en de Houtrakpolder, aan weerszijden van het zijkanaal, gepland. Ook wel 'Hevel onder het Zijkanaal C' genoemd.

Het doel hiervan was om in geval het gemaal van de Zuid-Spaarndammerpolder "bij voorbeeld ten gevolge van 's vijands geschutvuur onbruikbaar mocht zijn geworden" de polders te kunnen verbinden.

Het bestuur van de Houtrakpolder had geen zin om hieraan geld te besteden en maakte bezwaar. Het is niet bekend of de koker is aangelegd en of er restanten zijn.

Luchtfoto Locatie

     

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)