Sluit [X]   
 

Sergeant de Jong in 1943: overleden door Silbertanne-moord te Blaricum, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 6-10-2021

Sector Sloten

Fort bezuiden Spaarndam

(Linker Vleugelwerk van Spaarndam, Fort Spaarndam Zuid; Volksmond: "Fort Zuid")

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Oude Spaarndammerpolder en is, samen met het Fort benoorden Spaarndam, onderdeel van de grotere Positie bij Spaarndam werken.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van het acces gevormd door den Slaperdijk met den Westlaan en den Straatweg op den Zuidelijken berm van den Slaperdijk" en "het acces gevormd door het Noorder-Spaarne met de daarlangs voerende kunstwegen".
Zie ook Fortmanoeuvres 1903.

Bezetting:

177 (1901), 168 (1920), 5 off. en 12 onderoff. en 152 mansch. = 169 tevens 175 logies in bergloods (1924); 2e Regiment Vestingartillerie, 3e Bataljon, 1e tot 3e Compagnie (1913-1922)
Zie Kanonnier Couenberg, Gedeputeerde van Diepen, Soldaat Kortenhorst en Vrijwilliger De Vries. Zie ook Garnizoenen.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Type A, onversterkt beton. De stormdeuren aan weerszijden van het hoofdgebouw zijn ongewoon van stijl. De muurschilderingen zijn uniek. Het fort heeft een directe relatie met de omliggende verdedigingswerken. De fortwachterswoning bevindt zich aan de keelzijde van het fort.
De aanwezige muurschilderingen zijn onder andere door Soldaat Kortenhorst gemaakt.

Volgens een verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) stond in 1944 een zware luchtdoelmitrailleur op het dak van het fort.

Van voor 1958 tot circa 1980 lag in het fort gereedheidsmunitie opgeslagen voor eenheden in de Koudenhorn Kazerne en Ripperda Kazerne te Haarlem. Een tekening over munitieopslag (z.d.) noemt 923 Bataljon Infanterie en het Mob.mag. Halweg als gebruikers.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden.

Eigenaar:

Recreatieschap Spaarnwoude

Gebruiker:

Diversen o.a. Cafe-terras Fort Zuid

Gebruik:

Kinderopvang, kanovereniging e.a.

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

Het aanzicht van de keelzijde tijdens de herfst.
(Foto: © René Ros, 2001)

Toegang

De keelzijde van het fort met de gereconstrueerde toegangsbrug na de restauratie.
(Foto: © René Ros, 1999)

Poternedeur

Hefkoepel

Uitgang

Lokaal 19

De zuidelijke poternedeur en het frontgebouw na de restauratie (boven). De uitgang van het hoofdgebouw naar het rechter terreplein was voor de restauratie bedekt met grond (onder).
(Foto's: © René Ros, 1999 & 2003)
De ingang, van binnenuit gezien, van het hefkoepelgebouwtje met een munitie-nis (boven). Het interieur van de gang bij de rechter keelkazemat (onder).
(Foto's: © René Ros, 1999 & 2000)
Fort bij PenningsveerPositie aan de Liede Sectorpark Halfweg Fort benoorden SpaarndamPositie bij Spaarndam

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)