Sluit [X]   
 

Bewaker Johannes Koningen in 1945: werkzaam als Bewaker-Cantinebeheerder t.w.v. 200 gulden/1.400 euro per maand op...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur

Ripperda Kazerne

(Kazernement der Cavalerie aan de Kleverlaan, Kazerne voor Cavalerie, Cavaleriekazerne, Cavaleriekazerne aan de Schoterweg)

Tevens:

Barakkenkamp Cavallerieterrein

LuchtfotoLocatie:

Het terrein met gebouwen is omgeven door de Schoterweg/Kennemerstraat, Kleverlaan/Kloosterstraat, Judith Leystersstraat en Saenredamstraat te Haarlem.

Doel:

Huisvesting van vier cavalerie eskadrons en de cavaleriestaf.

Personeel:

Bedoelt voor:
twee veldeskadrons van 147 man en 131 paarden,
een reserve eskadron van 63 man en 55 paarden,
een depoteskadron van 98 man en 95 paarden en
de cavaleriestaf met 12 man en 25 paarden. In totaal 320 man en 306 paarden.

In gebruik genomen door:
- Depot Eskadron
- 5de Eskadron van het 2de Regiment Huzaren

800 mensen en 179 paarden waaronder 27 in ziekenstal (1924)

In 1980/1983 waren hier gevestigd: Kokschool, Dienstkring der Genie, Garnizoensgarage, Mil. commissie auto en motorwedstrijden.

Zie Werkman Van der Helm, Eerstaanwezend Ingenieur I.J.H. Gijsberti Hodenpijl, Soldaat Van Kampen en Bewaker Stam.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Het complex bestond aanvankelijk uit een cavalerie kazerne, kantine, gymnastiekgebouw, manage, smederij, ziekenstal, drie stallen voor elk 76 troepenpaarden en een stal voor 28 officier- en 22 troepenpaarden (totaal 278 paarden).
De kazerne is genoemd naar Wigbolt Ripperda, de bevelhebber van de Geuzen in Haarlem ten tijde van de Spaanse belegering in 1573 tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De gebouwen stonden op de westelijke helft van het ca. 200 bij 250 meter grote terrein. Er staan nog veel oorspronkelijke gebouwen.
De oostelijke helft was een open exercitieveld. In de zuidoostelijke hoek is tijdens de Eerste Wereldoorlog het Barakkenkamp Cavallerieterrein gebouwd voor het 21e landweerbataljon. Later zijn hier garages (?) gebouwd. De noordoostelijke hoek is nog steeds onbebouwd maar een deel ervan is parkeerplaats.
De bakstenen wachthuisjes van de hoofdingang en de sloten zijn verdwenen maar het originele hek staat nog langs grote delen van het terrein.

Volgens Groep Albrecht stond er op 4 februari 1944 een bord "KFZ. Werkstattzug" bij de kazerne. Vermoedelijk was dit een voertuigendepot, werkplaats en rijschool, van de Luftgau Holland van de Luftwaffe dat tot maart 1942 het Luftgau Kraftfahrzeugpark Holland heette. Begin 1942 waren er 16 Duitse personeelsleden en vele Nederlanders werkzaam.
En op 8 april 1944 meldde men dat de kazerne nu geheel bij de marine in gebruik was. Maar alleen het hoofdgebouw werd gebruikt voor opslag van de uitrusting van de in IJmuiden gestationeerde Schnellboote en Vorpostenboote.

Op onbekende datum werd 303 Verzorgings Commando vanuit Sectorpark Sloten, Afdeling Materieel naar deze kazerne overgeplaatst.
In 1989 werd een deel van de kazerne in gebruik genomen door het 420ste Infanterie Beveiligingsbataljon. Deze was afkomstig uit de Oranje-Nassau Kazerne die in dat jaar gesloten werd. Er werd een nieuw gebouw met kantine en keuken voor 4,5 miljoen gulden / 2 miljoen euro gebouwd.

In de nabijheid heeft een exercitieterrein voor de infanterie en schutterij gelegen (nu Stadskwekerij) en een voormalig exercitieterrein voor cavalerie ('terrein buiten Nieuwpoort' in 1860 voor het 2de Regiment Dragonders, nu woningen omgeving Schoterstraat) gelegen. Een weiland op de Jansweg moet eerder door de infanterie gebruikt zijn; in 1860 door het Depot 6de Regiment Infanterie.

Voor het in gebruik nemen van de cavalerie kazerne waren er verschillende stallen in de stad. In 1860 werden de volgende stallen door de gemeente aan de landelijke overheid overgedragen:

stal nummer aantal paarden locatie
1 t.e.m. 4 182 aan de Grote Kazerne
5 (ziekenstal) 25 Bakenessergracht
6 28 Bakenessergracht
7 56 Waaigat
8 100 Nieuwe Gracht
9 (met buitenmanege) 251 Plantage
10 en 11 voor verdachte paarden Gasthuisstraat
manege en gaanderij   Nieuwe Gracht bij Bolwerk
manage   Magdalenasteeg
totaal 642  

Na de Tweede Wereldoorlog was deze kazerne en de Koudenhorn Kazerne vooral in gebruik bij de luchtdoelartillerie.
Van voor 1958 tot circa 1980 lag gereedheidsmunitie voor onderdelen in deze kazerne opgeslagen in het Fort bezuiden Spaarndam.

Omgeving:

De originele situatie rond de kazerne is sterk gewijzigd door verstedelijking.

Eigenaar:

Gemeente Haarlem, Grondbedrijf

Gebruiker:

divers

Gebruik:

diversen

Monument status:

Rijksmonument

Kazerne

De voorzijde van de "cavallerie kazerne".
(Met toestemming overgenomen van Kampementen & Legerplaatsen & Kazernes, z.j.)

Barakkenkamp

De hoofdingang van de kazerne met het barakkenkamp op het terrein.
(Met toestemming overgenomen van Kampementen & Legerplaatsen & Kazernes, z.j.)

Kazerne 2002

Poort

Het hoofdgebouw vanuit het oosten gezien, de zijde waar vroeger de hoofdingang was.
(Foto: © René Ros, 2002)
De zij-ingang aan de noordzijde van het terrein. Rechtsachter staat het hoofdgebouw.
(Foto: © René Ros, 2002)
Opzichter van Fortificatieën Purmerend Artillerie-Inrichtingen

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)