Sluit [X]   
 

Majoor Artillerie Ranneft in 1861: geboren te Culemborg, Gelderland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Mensen - Overigen

Let op: dienstplichtigen werden formeel op groot verlof gezonden voor hun normale burgerbestaan. Genoemde periodes of data van ontslag betekenen niet dat zij lange periodes onder de wapenen zijn geweest (daadwerkelijke dienst).

Koude Oorlog (1945 - 1991)

Van een aantal personen is nog te weinig informatie bekend. Deze personen hebben daarom geen eigen informatie pagina maar worden hieronder genoemd.

 

Marinier Bos

Op 19 januari 1954 stuurt A. Bos een ansichtkaart, van de Marinekazerne van Marine-etablissement Kattenburg, naar een "Jongeh. Johan Vinke" te Eierland, Texel (NH). Hij vermeldt "Marn. I" (Marinier der Eerste Klasse), stamboeknr. 45954 en schip of inrichting "M.K.A.D.B.O." (Marine Kazerne Amsterdam)

 

Soldaat? Frans?

Op 8 oktober 1959 stuurt ene Pierre een ansichtkaart, van de appelplaats, uit Kamp Zeeburg naar een heer Frans, wellicht zijn vader, te Meerssen (L.). Hij vermeldt te behoren tot de "2 kompagnie, barak 3, kamer 5".

 

Opzichter Grootegoed

Dhr. Grootegoed (*1926) heeft van 1958 tot zijn pensionering in 1980 gewerkt als opzichter Brand/Veiligheid bij de staf van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT) van het Ministerie van Defensie. In die hoedanigheid heeft hij veel forten bezocht en geïnspecteerd.

Van 1945 tot mei 1952 was hij Zeemilicien bij het Korps Mariniers en van 1953 tot 1958 was hij burger-ambtenaar op Vliegbasis Soesterberg.

 

Werkman Van de Helm

Hans van de Helm (1931-2003) werkte als burgermedewerker bij Defensie op Fort bij Hoofddorp (collega Soldaat van Kampen), Fort bij Aalsmeer (1973), Mob-complex Mijdrecht en de Ripperda Kazerne (Haarlem). Wat zijn werkzaamheden precies waren is helaas niet bekend maar hij was betrokken bij het beheer.

 

Soldaat Remink

Op 6 oktober 1950 stuurt "Dlp.sold. J. Remink" "reg.no. 300825093" een ansichtkaart, van de binnenplaats, van de Koudenhorn Kazerne met militaire post met de tekst "Alles oké. Brief volgt." naar een familie v.d. Maten te Heerde (Gld.). Hij vermeldt te behoren tot de "1e kannoniersbatterij Kamer 154 Koudenhornkazerne Haarlem", zeer waarschijnlijk bij de Luchtdoelartillerie.

 

Korporaal Van Scheindelen

Rien van Scheindelen was dienstplichtig korporaal bij de verbindingstroepen en gedetacheerd bij de 102 Compagnie Mechanische Uitrusting van de Genie, gelegerd in Wezep.

In de eerste helft van 1954 werd een eenheid op Fort Uitermeer aan het werk gezet. Met bulldozer's, vrachtwagens en een graafmachine moesten de wallen geëgaliseerd worden en de gebouwen gesloopt om een nieuw munitiemagazijncomplex te bouwen. De manschappen sliepen in het torenfort totdat dit deels werd opgeblazen.
Van de werkzaamheden heeft Rien een aantal foto's gemaakt.

 

Sergeant Van der StadSergeant Van der Stad

Kees van der Stad (*28-11-1937 Amsterdam, †27-12-2011 Haarlem) was dienstplichting militair. Hij werd op 9 april 1957 ingelijfd bij het Regiment Intendancetroepen en begon met de basistraining op Kamp Zeeburg. In juni en juli 1957 was hij ingedeeld bij de Kaderschool Intendance op de Oranje-Nassau Kazerne. En vervolgens op de School Technische Dienst in de Kromhoutkazerne te Utrecht opgeleid tot sergeant automonteur.

Zijn werkplek vond hij als MTOO (Motor Transport Onder Officier) op Kamp Rooswijk van 6 februari 1958 t.e.m. 9 januari 1959. Met DAF YA 314 vrachtwagens, jeeps en Fords verzorgden ze het vervoer van de Werktroepencompagnie.

Zijn burgerbestaan sloot aan op zijn dienstplicht. Hij werkte 42 jaar lang in de autobranche als after-sales medewerker voor Volkswagen en Audi. Hij trouwde op 27 november 1964 met Jenny Kruijer (*21-5-1940 Haarlem) en uit dit huwelijk kwam één zoon voort.

Zie ook Soldaat Van Waart.

 

Fortwachter Uidam

Cornelis (Kees) Uidam werd op 11 september 1912 in Monnickendam geboren als zoon van Klaas Uidam en Aagje Snieder. Al op jonge leeftijd werkte hij op het vissersschip van zijn vader.

Op 18-jarige leeftijd was hij een goede kandidaat voor de Marine; in het militieregister staat aanvullend "visscher Zuiderzeevaart" genoteerd. Hij wenste in de tweede ploeg op te komen omdat "dan belangrijksten vischtijd afgeloopen" was. Op 24 augustus 1932 werd hij in de tweede ploeg ingelijfd bij de Zeemacht en op 22 april 1933 ging hij met groot verlof. Op 8 februari 1936 kreeg hij nogmaals groot verlof, mogelijk vanwege een herhalingsopkomst.
Bij de mobilisatie van augustus 1939 werd Uidam teruggeroepen naar de Marine, in Den Helder. Hij trad op 11 januari 1940 in het huwelijk met Eefje Petronella de Jong.

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, was hij een van de 33 bemanningsleden die het in aanbouw zijnde schip Hr.Ms. Jacob van Heemskerck van Amsterdam naar Portsmouth (UK) voer, waar het werd afgebouwd. Van 3 t.e.m. 11 juni 1940 was het de escorte van Prinses Juliana en haar twee kinderen van Engeland naar Canada.

Voor zover bekend bleef hij bemanningslid van de Jacob van Heemskerck tot het einde van de oorlog in 1945. Het schip diende in Azië, Australië en de Middellandse Zee en was betrokken bij diverse krijgsverrichtingen. Op 26 juli 1945 was de Jacob van Heemskerck het eerste oorlogsschip dat na de bevrijding de haven van Amsterdam invoer. Hierna was het schip in actieve dienst in Indië, waarvan het in 1947 terugkeerde.

Uidam verliet in 1947 als Matroos Dienstdoende Kwartiermeester/Duiker de Marine. Hij werd burgerambtenaar (rijkswerkman) bij de Landmacht in de functie van 'vuurwerker' (munitiewerker), op de Oranje-Nassau Kazerne in Amsterdam. In januari 1951 werd hij munitieoppasser bij 580 Munitiedepotcompagnie, dat onder andere Fort aan de Drecht en Fort bij Uithoorn voor opslag gebruikte. Hij reisde dagelijks met tram en bus, totdat het gezin per 6 december 1955 in Uithoorn ging wonen. In 1960 betrok het gezin een woning op het Fort bij Uithoorn. Vanaf 1964 woonden ze in de nieuwe woning, tot hun vertrek in 1975.
Waarschijnlijk voerde hij zijn normale werkzaamheden als munitieoppasser uit, maar was hij tevens belast met het beheer en toezicht op het fort.

In 1975 verhuisde het gezin naar Ermelo waar hij in 1977 met pensioen is gegaan. Op 25 december 1986 overleed Cornelis Uidam in die plaats.
Voor zijn oorlogsverdiensten had hij het Oorlogsherinneringskruis met de gespen 'Nederland Mei 1940', 'Krijg ter Zee 1940-1945' en 'Javazee 1941-1942' ontvangen. Tevens ontving hij op 29 april 1969 de Ere-medaille Oranje-Nassau in brons met de zwaarden.

 

Voorman Wipprecht

Wim Wipprecht (*5-11-1920, Purmerend) zocht in 1951 werk en meldde zich bij het laden en lossen van munitieschepen bij de forten aan de Beemsterringdijk.
Kort daarna werd hij voorman (burger) op het demontagemagazijn in het Fort aan de Nekkerweg, onder commando van o.a. Munitietechnicus Meerhof. Vanaf 1961 werkte hij 10 jaar als munitie-rijder bij de sectie Afdeling Beproeving Wapens en Munitie KL op de 'Hembrug'.

 

Fortwachter Van der Zee

Gerlof van der Zee werd op 5 oktober 1904 in Harlingen geboren als zoon van Rients van der Zee en Betje Haagsma.

Hij moet daarna in dienst zijn getreden bij de Koninklijke Marine te Den Helder omdat als beroepen 'marinier, bottelier-maat KM' op zijn persoonskaart staan genoteerd. Bovendien trouwde hij op 27 jarige leeftijd op 29 oktober 1931 in Den Helder met Martina Marina van Beveren (*16-03-1910 Stavenisse). Ze kregen drie zoons en vier dochters.

Van augustus 1940 tot oktober 1949 woonden ze op twee adressen in Amsterdam. Vermoedelijk was zijn functie door de Duitse bezetter opgeheven en heeft hij in Amsterdam geprobeerd zijn gezin te onderhouden. Twee van hun kinderen zijn in deze periode in Amsterdam geboren.

Hij en zijn gezin verhuisden per 14 oktober 1949 om fortwachter van Fort bij IJmuiden te worden (1945 is in een boek genoemd). Dat zou hij vervolgens zijn gebleven tot 1954 toen ze verhuisden naar het Fort bij Velsen. Daar zou hij tot zijn overlijden in 1973 (69 jaar) fortwachter zijn geweest.

 

Fortwachter Zoeteman

Jan Zoeteman was fortwachter van Fort bij IJmuiden van 1954 tot 1964. Hij moest met zijn gezin vertrekken omdat het forteiland verkleind werd en de fortwachterswoning gesloopt werd.

 

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)