Sluit [X]   
 

Marechaussee Kazerne Watergraafsmeer in 1917: brigade Watergraafsmeer opgericht te Amsterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 6-10-2021

Sector Ilpendam

Fort aan de Nekkerweg

(Fort aan de Neckerweg, Infanteriepost aan de Neckerweg, Infanteriepost bij Welgelegen; volksmond: Fort Halfweg en Fort aan de Volgerweg)

LuchtfotoLocatie:

In de Beemster polder ten noordwesten van het kruispunt Volgerweg en Nekkerweg. Het fort ligt niet aan de rand van de Beemster polder maar wat meer naar voren.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van de accessen gevormd door den Nekkerweg en den Volgerweg."

In 1918 in gebruik genomen als militair huis voor circa 80 arrestanten, principiële dienstweigeraars, van de krijgsraad. Overige arrestanten werden opgesloten in Fort aan de Jisperweg of Fort bij Spijkerboor.

Bezetting:

183 (1913), 184 (1920), 3 off. en 14 onderoff. en 220 mansch. = 237 (1924); commandant 1e Luitenant Infanterie Dieterman (1916)
Zie Vuurwerker Meerhof, Kanonnier Mulder, Fortwachter Olij, Kanonnier Wijmenga en Voorman Wipprecht.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Type B, onversterkt beton. De water reservoirs en de water ontijzeringsinrichting zijn unieke kenmerken van het interieur.
De twee bergloodsen zijn na 1940 verdwenen maar de originele houten fortwachterswoning, een opslagschuurtje en een (later?) wachtershuisje zijn nog aanwezig.
Dit fort was niet in het oorspronkelijke plan van Minister Reuther opgenomen en is later met het Fort bij De Kwakel toegevoegd.

Tevens was nabij dit fort een grote schotbalkenloods aanwezig. Hierin werden de schotbalken van Inundatiekeringen Beemster opgeslagen.

Er was een smalspoor verbinding, met de eerste elektrische locomotief in Nederland, naar het Noordhollands Kanaal. Dit spoor is in circa 1934 verwijderd.

In gebruik als magazijncomplex gedurende onbekende periode en op 1-12-1950 als buskruitmagazijn. In 1982 of 1983 buiten gebruik gesteld.

De voorzieningen voor een Bewarings- en Verblijfkamp voor politieke delinquenten werden in 1946 gedeeltelijk aangebracht maar het fort is niet als kamp gebruikt.

Zie ook Adjudant voor een dag en Militaire Competitiewedstrijden.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is grotendeels behouden: open polderlandschap rondom.

Eigenaar:

Landschap Waterland (erfpacht Erfgoed Holding B.V.?)

Gebruiker:

Fort: Fort Resort Beemster
Woning: Aannemersbedrijf Frank Bart BV

Gebruik:

Fort: Hotel-wellness in aanbouw
Woning: kantoor

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keelkazemat

De keelzijde van het fort met de linker keelkazemat.
(Foto: © René Ros, 2002)

Terreplein

Het linker terreplein met op de voorgrond het hefkoepelgebouw. In de achtergrond is de keelzijde van het frontgebouw zichtbaar.
(Foto: © René Ros, 2002)

Hefkoepelgebouw

Kantine

Woning

Affuiten

Het rechter hefkoepelgebouw gezien vanaf het terreplein (boven). De houten fortwachterswoning (onder).
(Foto's: © René Ros, 2002)
De kantine is een van de weinige ruimten die nog een tussenwand hebben en ook de twee wandkasten zijn nog intakt (boven). De kanonaffuiten in de rechter keelkazemat (onder).
(Foto's: © René Ros, 2002)
Fort aan de Middenweg Sectorpark Ilpendam Inundatiekeringen Beemster

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)