Sluit [X]   
 

Fort bij Velsen in 1980: verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

De Stelling van Amsterdam - Documenten

Militaire Competitiewedstrijden

Een artikel over de Militaire voetbalcompetitie wedstrijden gepubliceerd in de Schuitemakers Purmerender Courant, 9 mei of 25 juli 1915.

Genoemde forten: Fort bij Kwadijk, Fort benoorden Purmerend, Fort aan de Nekkerweg, Fort aan de Middenweg en Fort aan de Jisperweg.


PaginaPurmerend-Nekkerweg 4-1

Nekkerweg is goed en kwam ook sterk op, maar deze uitslag is toch voor een groot deel aan andere oorzaken toe te schrijven. Primo heeft Purmerend eenige invallers voor niet de slechtste spelers, secondo schijnt het dien dag überhaupt niet in conditie te zijn en tertio - last not least - heeft het reeds een match gespeeld tegen Middenweg. Afgemat treedt dus de jonge ploeg in het strijdperk en moet dan het eerste tegenpunt zien maken in die seizoen.
Er is veel gekibbeld over dit punt, waarvan een deel der spelers beweert, dat het aan een te wraken hands is toe te schrijven. Enfin, appel is niet toegestaan en zoo heeft luitenant Boissevain het kantonnement voor 1 punt gedebiteerd. Ons dunkt, dat dit voorloopig geen beter crediteur kon wenschen.
Daar we niet op het veld waren, kunnen we geen gedétailleerder verslag geven. Alleen willen we nog even opmerken, dat de ongelijke omstandigheden waaronder beide partijen speelden, het gevolg zijn van een conjuctuur, waaraan de voortreffelijke leiding der wedstrijden onder Lt. V. d. Singel geheel vreemd is.

Jisperweg-Kwadijk 7-0

Kwadijk komt met een zwak elftal in het veld. Wij missen Braskamp en Theuns, wat a priori opgemerkt, een nederlaag vergoelijkt.
Ons leek de aanvankelijke opstelling ook niet gelukkig. Toen Van der Kwast na de rust back speelde en ook Vags naar achteren ging, had Levy bij meer geluk ook meer succes. Toch was de overwinning van het clubje van sergeant Van Dijk een positieve, gezien het flink combineerende spel en de hardnekkige verdediging.
Wel ontbreken de rechts- en de middenvoor en moeten reserven invallen, doch Aafjes van links geeft met zijn rechterbuur Van Dijk de voorhoede zooveel vrijheid van beweging, dat vóór de rust de stand 6-0 wordt. Na de rust komt in Kwadijk meer vuur, zelfs een zeker élan, maar een tegenpunt maakt het niet, al blijkt het niet overbodig geweest te zijn, dat die van Jisp hun keeper expresselijk uit Amsterdam hebben laten overkomen. Nog eenmaal liet Levy met behoud van eer den bal doorgaan.
Scheidsrechter Romeijn van Edam was voortreffelijk.

Purmerend-Fort benoorden Purmerend 4-0

Onder diens leiding vangt om half 11 de tweede wedstrijd van dien dag aan. Purmerend verschijnt met eenige invallers, grootendeels het gevolg van kapotte beenen van de Dinsdag-matches. Schwager, die aan hetzelfde euvel lijdt, speelt ook weer mee. En we zien de ster van het veld, Primowees, en we zien Holzmüller en Plumacher enz. present. Dan, ook het fort heeft twee nieuwe spelers, zoodat beide partijen vrijwel onder even gunstige suspiciën den wedstrijd aanvangen. Voor de rust weet het fort den stand 1-0 voor Purmerend te houden, dank zij vooral het achtergedeelte van het team.
De nieuwe spil is zeer goed, de keeper voldoet steeds beter, terwijl Hoogland zijn tradities handhaaft. Het spel van Benoorden is "menschlievender" dan dat van het kantonnement, dat na halftime in woest spel een deel van zijn gewaande kracht terugzoekt. In die omstandigheid ziet de scheidsrechter vrijheid, meer of minder op de hand van het fort te zijn, wat hij in elk geval op nettere wijze toonde dan waarop hem dat door de tegenpartij werd te kennen gegeven.
Purmerend is ook door spel beslist in de meerderheid en voert de score op tot 4, zonder dat het Benoorden gelukt een tegenpunt te maken. Een eervolle nederlaag voor deze en wat óók iets zegt: de keeper van Purmerend heeft ook eens wat te doen gehad.

  gesp. gew. gel. verl. pnt. vóór tegen gem.
Kant. Purmerend 8 8 0 0 16 48 1 2,00
Jisperweg 5 2 0 3 4 13 11 0,80
Middenweg 5 2 0 3 4 10 14 0,80
Nekkerweg 7 2 1 4 5 11 23 0,71
Ben. Purmerend 6 2 0 4 4 17 27 0,66
Kwadijk 5 1 1 3 8 6 29 0,60

(Met dank aan Frank van Drie, Volendam)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)