Sluit [X]   
 

Marechaussee Kazerne Wormerveer in 2001: sloop laatste restant te Wormerveer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 6-10-2021

Sector Ilpendam

Fort aan de Middenweg

(Batterij bij de Middenweg)

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt aan de zuidelijke ringdijk van de Beemster polder. Het Noordhollands Kanaal loopt achter het fort en de dijk. Een inundatiesluis voor de Beemster ligt ten oosten van het fort.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van de accessen gevormd door den Middenweg en den Zuiddijk."

Bezetting:

176 (1913), 159 (1920), 3 off. en 12 onderoff. en 196 mansch. = 211 tevens 57 logies in bergloods (1924)
Zie Genieofficier Dudok en Polderwerker Verhoeven.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Type C, onversterkt beton, aangepast van een vereenvoudigd model met een enkele hefkoepel aan het eind van de poterne in plaats van een frontgebouw. Vier mitrailleurposten in de frontwal. Samen met Fort aan de Jisperweg de laatst gebouwde forten in de Stelling. De beide bergloodsen (waaronder een van ijzer) zijn gesloopt. De ijzeren bergloods was gelijk aan de nog aanwezige loods van Fort bij Vijfhuizen.

In gebruik als magazijncomplex vanaf onbekende datum tot na 1974 en op 1-12-1950 als buskruitmagazijn.
Later gebruikt door Eurometaal (vm. Artillerie Inrichtingen); in 1980/1983 nog in gebruik. Smalspoor was hiervoor aanwezig.

De voorzieningen voor een Bewarings- en Verblijfkamp voor politieke delinquenten werden in 1946 gedeeltelijk aangebracht maar het fort is niet als kamp gebruikt.

Zie ook Militaire Competitiewedstrijden.
Zie ook Situatieplannen Fort aan de Middenweg.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap buiten de Stelling en de dijk en het kanaal binnen de Stelling.

Eigenaar:

woning: particulier
overig: Natuurmonumenten

Gebruiker:

idem / diversen o.a. Carex Ecologisch Beheer

Gebruik:

Natuurgebied / opslag

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De keelzijde van het bomvrije gebouw. Aanwijzingen in de keelkazemat toonden aan dat er o.a. TNT opgeslagen werd door Eurometaal.
(Foto: © René Ros, 2011)

Ontijzeringsinstallatie

De ontijzering van het drinkwater vond plaats met deze ontijzeringsinrichting.
(Foto: © René Ros, 2011)

Poterne

Inlaatsluis

Keuken

Loskade

De poterne van het hoofdgebouw naar het frontgebouw (boven). De keuken is zonder de ketels maar met wasemkap en werktafel (onder).
(Foto's: © René Ros, 2011)
De bogen van de doorlaatopeningen in de inundatie-sluis (boven) en de opscheping voor gemeenschappelijk gebruik, aan het Noordhollandsch Kanaal, die achter het fort loopt (onder).
(Foto's: © René Ros, 2011)
Fort aan de Jisperweg Sectorpark Ilpendam Fort aan de Nekkerweg

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)