Sluit [X]   
 

Josephus Christiaan Baars in 1918: in functie als Landstorm-sergeant

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort aan de Nekkerweg

Over Fort aan de Nekkerweg zijn 20 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1889 aanleg aardwerk
1895-1897 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1912-1913 bouw bomvrije gebouwen door Blankevoort t.w.v. 412.000 gulden/5.297.900 euro
1915 beide 6 cm Kazemat kanonnen revers permanent of tijdelijk elders als luchtdoelkanonnen
25 februari 1915 Kanonnier Mulder gelegerd
25 februari 1915 Kanonnier Wijmenga gelegerd
≤17 juni 1916-≥4 mei 1919 H. Koolmoes bewaker
september 1918-≤1921 gevangenis dienstweigeraars
14 november 1918 gevangenen-opstand omdat gedacht werd dat de revolutie is uitgebroken
2 februari 1919 ontsnapping twee gevangenen
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
ca. 1931-1934 afbraak Geniespoor
ca. juni 1944 gebruik van zand voor ophogen wegen en kade vanwege inundatie
ca. mei 1945 kamp van bewaring Duitse krijgsgevangenen
1946 aangewezen tot Bewarings- en Verblijfkamp
ca. 1951-ca. 1982 magazijncomplex voor springstoffen MAAP/MGDM/Mundepcie
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
2011-juni 2012 verbouwing tot hotel/wellness
voorjaar 2012 hefkoepelgebouwen in beton hersteld

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)