Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1917: "Uitvoerverbod van coprah"

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Kazernes, magazijnen en infrastructuur - Amsterdam

Militair Logement

(Infanterie Kazerne Lauriergracht?)

LuchtfotoLocatie:

Gevestigd aan de Lauriergracht, destijds nummer 67 maar nu op nummer 116, in Amsterdam.

Doel:

Het bieden van slaapgelegenheid en maaltijden aan officieren op doortocht.

Personeel:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Op een kaart uit 1725 wordt ter plekke het "Lutherse Weeshuys" genoemd. Een kaart uit ca. 1900 vermeldt de huidige locatie Lauriergracht 116 als Militair Logement.
De Gemeente Amsterdam had de verplichting tot het bieden van onderdak aan militairen, naar alle waarschijnlijkheid, verpacht aan een kastelein. Hiervoor was een reglement opgesteld waarin werd bepaald welke diensten er geboden moesten worden.

Onder de officieren waren vooral die welke uit Oost-Indië terugkeerden, zoals de latere Groepscommandant De Grave, en per boot in de haven van Amsterdam aankwamen (o.a. sprake van in 1885, 1888 en 1893). In het logement was een kantoortje voor de afmonstering gevestigd.

In krantenartikelen uit 1900 en 1912 wordt het "Passantenhuis" genoemd en is het in gebruik als dependance van een krankzinnigeninrichting. Ook Bureau Monumenten en Archeologie schrijft dat het vanaf 1867 dienst deed als passantenhuis, als overnachting voor militairen op mars tussen Harderwijk en Den Helder.

Uit stukken uit 1918 blijkt dat in dat jaar er een wacht was of werd gelegerd. Deze wacht bestond uit een officier, een sergeant, een korporaal en 48 manschappen. Deze wacht zou moeten worden geleverd door Kamp Laren.

De woningboeken in het archief plaatsen hier echter het "Commissariaat van Afmonstering" maar ook de Jeugdherberg "De Laurier". In november 1939 was het nog in gebruikt bij in gebruik bij 230 man van het 8e compagnie Depot Geneeskundige Troepen die als medische studenten in "militair verband de colleges van de Gemeentelijke Universiteit volgen".

In rode letters staat op de betreffende pagina van een woningboek "in gebruik Duitsche Wehrmacht". Hiervoor werd een schuilbunker achter het gebouw geplaatst dat later weer is gesloopt.

Tot 1952-1953 komen de termen Jeugdherberg, logement en Repatrieringshuis voor.

Omgeving:

De originele situatie rond het logement is behouden.

Eigenaar:

-

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

Rijksmonument

Voorzijde

De voorzijde van het gebouw aan de Lauriergracht 116.
(Foto: © René Ros, 2001)

Timpaan

De timpaan met versiering - vergeten goed te kijken naar de vorm en aantekening te maken...
(Foto: © René Ros, 2001)

Hoofingang

Neveningang

De hoofdingang aan de voorzijde.
(Foto: © René Ros, 2001)
De benedenverdieping met een zij-ingang naar het binnenplein.
(Foto: © René Ros, 2001)

 

Militaire Bakkerij Militiegebouw

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)