Sluit [X]   
 

Genieofficier Dudok in 1921: "het onderscheidingsteeken toegekend bij Kon. Besl. van 2 December 1913...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 28-11-2021

Sector Sloten

Batterij aan de Sloterweg

(Gekazematteerde Batterij aan de Sloterweg, Eurometaal: "Fort Liniedijk")

LuchtfotoLocatie:

De batterij ligt in de Haarlemmermeerpolder aan de Sloterweg (nu Rijnlanderweg) en is onderdeel van de Geniedijk door deze polder.

Doel:

"Flankering van de hoofd verdedigings lijn." (de Geniedijk.)

Bezetting:

33 (1914), 6 onderoff. en 56 manschappen (1924)

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Via de geniedijk is de keelzijde van de batterij toegankelijk. Voor zover bekend zijn er geen woningen of loodsen geweest. Rond de batterij is geen gracht aanwezig maar als onderdeel van de Geniedijk ligt het tussen het voorkanaal en het achterkanaal.
Het hoofdgebouw is aan de keelzijde voorzien van een gecombineerde deur en raam met stalen luiken naar elke ruimte. De ruimte die leidt naar de poterne heeft een kleine dubbele stalen deur.
Van het frontgebouw zijn alleen de vleugelmuren zichtbaar met aan elke zijde, in de hoek met de kazemat, een smalle doorgang en deur.
De batterij heeft geen frontwal maar zware aarden dekkingen die goed in profiel zijn.

De bomvrije gebouwen zijn gebaseerd op forten. Het hoofdgebouw heeft 11 ruimten en het frontgebouw 2 ruimten. Er zijn geen uitkijkposten aanwezig.
De poterne verbindt het hoofdgebouw, door de aarden dekking ervan, met de kazemat en het frontgebouw.

In juli 1955 is de batterij al in gebruik bij het Ministerie van Oorlog voor de opslag van munitie, vooruitlopend op de bouw van het Munitiedepot Schiphol. Het Hoofd Bedrijfsveiligheid Eurometaal NV geeft in een brief aan dat per 1 november 1977 het (bruikleen) gebruik voor ontplofbare gevaarlijke stoffen wordt beëindigd.

Deze batterij is nu de enige in zijn soort sinds de Batterij aan de IJweg niet meer herkenbaar is.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: de Geniedijk en de infrastructuur.

Eigenaar:

Gemeente Haarlemmermeer

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De keelzijde van dit bijzondere 'mini-fort'.
(Foto: © René Ros, 2016)

Kazemat

De kazemat tussen het hoofd- en frontgebouw heeft aan beide zijden geschutsopeningen voor flankgeschut. Daarmee werd het gebied tussen Fort bij Aalsmeer en Fort bij Hoofddorp gedekt.
(Foto: © René Ros, 2002)

Profiel

Clubhuis

Kringenwetwoning Affuiten
De hoge aarden dekking aan de frontzijde om bij inundatie zelf droge voeten te houden (boven).
Op ruim 300 meter vóór de batterij is deze woning te vinden. Zoals voorgeschreven door de Kringenwet is het van hout (onder).
(Foto's: © René Ros, 2002/2016)
In onder andere lokaal 4 zijn sporen van een clubhuis te vinden (boven). De kazemat is geheel uitgebrand maar de affuiten zijn nog aanwezig (onder).
(Foto's: © René Ros, 2002)
Kazematten SlotertochtGeniedijk Haarlemmermeer Sectorpark Halfweg Fort bij HoofddorpGeniedijk Haarlemmermeer

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)