Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1951: militaire stafgevangenis

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sectorparken

Sectorpark Sloten, Afdeling Materieel

(Sectorpark Sloten, Sectorpark Haarlemmerliede en Spaarndam, Stellingpark Sloten, Stellingpark onderdeel Sloten Afdeling Materieel)

LuchtfotoLocatie:

In de zuidwestelijke hoek van de Grote IJpolder aan Zijkanaal F van het Noordzeekanaal, ten noorden van de spoorweg Amsterdam - Haarlem.

Doel:

Oplegging van materialen voor de Sector Sloten.
Het Sectorpark Sloten, Afdeling Munitie bevindt zich ten oosten van Halfweg.

Personeel:

Waarschijnlijk één officier als commandant Sectorpark en twee officieren per afdeling, overig personeel onbekend. (1916)
Waarschijnlijk 'Etappeartillerie Compagnie Munitiewerkers' (1940)
Zie Bewaker Koningen, Gevangene Koolhoven en Fortwachter Oushoorn.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Het Sectorpark bestond uit tenminste de conducteurswoning annex bureel en een houten bergloods. De loods lag parallel met de spoorlijn, in de hoek met Zijkanaal F alwaar een steiger lag. Er lag o.a. draagbaar spoorwegmaterieel opgeslagen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben er diverse houten barakken voor de legering van troepen gestaan.

Het in 1919 gebouwde Mobilisatie Centrum Amsterdam zou de magazijnfunctie (geheel of gedeeltelijk) hebben overgenomen.

In 1936 was de originele bergloods verdwenen en stonden er vier grote gebouwen waaronder een munitiemagazijn uit dat jaar.
In 1937 werden daarnaast twee voertuigenloodsen gebouwd: Loods I (groot) en Loods II (klein) welke beide nog aanwezig zijn.
De erachter gelegen autowasplaats is vermoedelijk uit de jaren 1950. Van het hek langs het Zijkanaal zijn nog enkele restanten aanwezig.

In gebruik als magazijncomplex voor 1932 tot na 1952 en op 1-12-1950 als uitrustingsmagazijn.

Gebouwen per 14-10-1940
Letter Functie Bouwjaar
A Munitie magazijn 1939
B Voertuigenloods 1937
C Voertuigenloods, werkplaats & magazijn 1937
D Munitie magazijn 1936
E Voertuigenloods 1918
F Voertuigenloods 1918
G Voertuigenloods 1903
H Woning 1903
K Barak  

Volgens een verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) werd het sectorpark in april 1945 door de Duitse bezetter gebruikt voor de opslag van munitie. Onder andere landmijnen die per trein naar Den Helder zijn vervoerd.

Van 5 mei 1945 tot eind oktober 1946 had het sectorpark een functie als Bewarings- en Interneeringskamp "Kamp Sectorpark" en "Kamp Halfweg" voor aanvankelijk 600 politieke delinquenten.

In de jaren 1960 was het 490 Verzorgings Detachement hier gevestigd. Haar taak was 2e en 3e echelons onderhoud aan wielvoertuigen.
Commandant was kapitein Wempe, de garage en onderhoudsploeg stond onder commando van sergeant-majoor der Aan- en Afvoer Troepen (A.A.T.) W. Meier en later de sergeant-majoor Schouwenaar.
490 Verzorgings Detachement werd hernoemd tot 303 Verzorgings Commando en verhuisde naar de Ripperda Kazerne in Haarlem.

Gedurende de Zesdaagse Oorlog in Israël (5 t.e.m. 11 juni 1967) werd oud luchtafweergeschut op het Fort bij Vijfhuizen en het vm. Sectorpark Halfweg, afdeling Materieel verzameld. 's Nachts werd het per vliegtuig vanaf Schiphol naar Israël gevlogen.

In 2021 zijn de resterende gebouwen uit 1937 gesloopt.

Omgeving:

De originele situatie rond het sectorpark is behouden met uitzondering van het grotendeels dempen van Zijkanaal F en de latere bebouwing rondom.

Eigenaar:

Gemeente Haarlemmermeer

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

Geen

Veld

Op dit terrein moet tot circa 1988 een houten bergloods gestaan hebben. Achter het voetbaldoel ligt het zijkanaal.
(Foto: © René Ros, 2006)

Woning

De voorzijde van de conducteurswoning.
(Foto: © René Ros, 2006)

Loods I

Loods II

Deuren

Autobrug

Loods I is blijkbaar tot ca. 1952 gebruikt voor de stalling van muntietransport-vrachtauto's (boven). Zware metalen deuren op de hoek van loods I (onder).
(Foto: © René Ros, 2006)
Loods II lijkt meer geschikt voor de burelen, opslag van kleinere materialen en wagenreparatie (boven). De autowasplaats achter loods II (onder).
(Foto: © René Ros, 2006)
Algemeen Verdedigingspark Sectorpark Sloten, Afdeling Munitie

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)