Sluit [X]   
 

Fortcommandant Reinhard Lodewijk Scholten in 1900: militaire reis naar Rusland en te gast bij 3e Narfskische...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur - Amsterdam

Garnizoen Kleding Magazijn

(Centraal Magazijn van Militaire-Kleeding en Uitrusting, Centraal Magazijn Kleding en Diversen, Centraal Kledingmagazijn, Magazijn tot het bergen van Militaire Kleeding- en Uitrustingstukken Conradstraat, Magazijnen Conradstraat)

LuchtfotoLocatie:

Het terrein omvat een strook van circa 50 meter breed en een lengte van circa 400 meter ten zuiden van de Oostenburgervaart. Ten oosten van het terrein liggen het Mobilisatie Centrum Amsterdam en de Militaire Bakkerij. Gelegen in de bebouwde kom van Amsterdam.

Doel:

Opslag en distributie van kleding en andere uitrusting voor het Garnizoen Amsterdam. Vermoedelijk later onderdeel geworden van het Rijkskledingmagazijn.

Personeel:

Alleen bekend dat in circa 1910 er twee werklieden waren die meer dan 1.000 gulden per jaar verdienden.
In 1980/1983 was hier de Sectie Persoonlijke standaard uitrusting techniek gevestigd.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vroeger was over de gehele lengte van het terrein (inclusief Mobilisatie Centrum Amsterdam en Militaire Bakkerij) de "Lijnbaanen d' Admiraliteyt en d' Oostindische Compagnie" waarin touw werd geslagen. De lijnbanen werden bouwvallig en zijn, behalve de hoofdgebouwen, rond 1916 gesloopt.

In een stuk uit oktober 1919, over de magazijnen aan de Conradstraat, staat vermeld: "tijdens de mobilisatie is een voorraad militaire kleding en uitrusting verkregen, waarvan een groot gedeelte moet worden opgelegd als reservevoorraad".

In 1927 worden deze gebouwen aan de Conradstraat genoemd: "Voertuigenloodsen, Loods van het Magazijn van Geneesmiddelen, 2 Loodsen van het Magazijn voor Kleeding en Uitrusting, Magazijnencomplex, Bergplaats voor telegraafmaterieel, Wachtgebouwen".

Twee langwerpige gebouwen (A en B) zijn in 1920-1922 gebouwd, samen met twee funderingen. Tussen de twee gebouwen was een poort met dat jaartal erboven.

Aan de westzijde van het terrein, aan de Oostenburgergracht, waren twee gebouwen (in 1930 en 1936 met gebouwletters D en E). Waarschijnlijk waren ze eerder onderdeel van het Garnizoen Kleding Magazijn.
In maart 1930 was het voornemen deze over te doen aan Domeinen. Maar in 1936 was gebouw D erg bouwvallig en er werd gesproken over sloop.

De twee noordelijke gebouwen zijn waarschijnlijk rond 1936 gebouwd, vermoedelijk op de eerder gemaakte funderingen. In deze twee laatste gebouwen (met gebouwletters C en D, mogelijk omdat rond 1936 de oudere gebouwen C, D en E waren gesloopt) was een deel van de begane grond ingericht als schuilplaats met versterkte ramen en deuren. Bij het Rijkskledingmagazijn staat nog een soortgelijke gebouw.

In 1940 komt op een lijst het "Centraal Magazijn voor Kleding en Uitrusting" voor met een opsomming van gebouwen: "4 magazijnen, 1 transformatorgebouw, 4 bergloodsen". Dit duidt erop dat de hierboven genoemde te slopen gebouwen toen niet meer aanwezig waren maar de drie bergloodsen van het Mobilisatie Centrum er bij zijn gevoegd.
Een gebouw ten westen van de magazijnen (de bergloods uit 1920-1922?) moet tussen 1952 en 1967 gesloopt zijn.

Op een kaart uit de jaren 1980 staan vier van deze gebouwen aangegeven en nog één andere (genoemd in 1930) is er dan nog.

Stadskaart

Een fragment van een stadskaart uit circa 1950-1957 met het Oostenburgervaart en het terrein ten zuiden daarvan. De bebouwing aan de Conradstraat is op een kaart uit 1980 nog steeds gelijk.

 

In 1983 werd het complex door het leger verlaten. Samen met de voorraadmagazijnen in Woerden, Rucphen en Bathmen (bleef verstrekkingsmagazijn) gingen de kledingmagazijnen op in het 630 Intendance Detachement en vanaf 1987 het KPU-Bedrijf (Kleding en Persoonlijke Uitrusting). In 1988 zijn de gebouwen na ontruiming gesloopt, de krakers kraakten vervolgens het Magazijn voor Bijzondere Opkomst (Nieuwe Meer).

Anno 2007 staan er twee oude gebouwen aan de Oostenburgergracht die een deel van gebouw D (1936) vormden. Het grootste gebouw was het hoofdgebouw van de lijnbaan van de Verenigde Oostindische Compagnie. Het kleinere gebouw ernaast was het hoofdgebouw van de Admiraliteitslijnbaan. Beide gebouwen zijn gerestaureerd en hebben een wapen aan de gevel.

Omgeving:

Tussen 1936 en de jaren 1950 is het westelijke deel van de Oostenburgervaart gedempt.
Ten noordwesten van het terrein is in de jaren 1970-1980 stadsvernieuwing uitgevoerd en een nieuwerwetse wijk Kattenburg ontstaan. Aan de kant van de Czaar Peterstraat is de originele situatie behouden.

Eigenaar:

-

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

Geen

Magazijnen

De kleding magazijnen vanuit het westen gezien. Links gebouw D (1936) en rechts gebouw A (1920-1922) met het portiersgebouw..
(Foto: © Ministerie van Defensie, ca. 1980)

Kade

De woningen aan de Oostenburgervaart waar vroeger de magazijnen stonden.
(Foto: © René Ros, 2008)

VOC A

Ankers

Aan de Oostenburgergracht staat een gebouw met het wapenschild van de Admiraliteit Amsterdam van de V.O.C.
(Foto: © René Ros, 2008)
Ook aan de Oostenburgergracht staat dit gebouw met op de voorgevel twee leeuwen die tegen een wapen van twee blauwe ankers staan.
(Foto: © René Ros, 2008)
Rijks Geschut Werf Mobilisatie Centrum Amsterdam

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)