Sluit [X]   
 

Milicien-Korporaal Bander in 1895: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Sloten

Fort bij Aalsmeer

(Volksmond: Fort Rijsenhout)

LuchtfotoLocatie:

In de Haarlemmermeerpolder aan de ringvaart bij Aalsmeer.

Doel:

"Afsluiting en verdedigen van het acces gevormd door den Haarlemmerringdijk met de ringvaart en de daaraan gelegen droogblijvende deelen van de Haarlemmermeerpolder. Ook aan de afsluiting en verdediging van het acces gevormd door den Aalsmeerderweg met de Aalsmeerdertocht kan door het fort worden meegewerkt."
Zie ook Fortmanoeuvres 1912.

Bezetting:

290 (1904), 305 (1913), 319 (1920)
Zie Oberfeldwebel Ammer, Apotheker-bediende Bakker, Soldaat? Van Boordt, Kanonnier Couenberg, Soldaat? Haan, Werkman Van der Helm.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vanaf de ringdijk loopt de verhoogde toegangsweg naar de keelzijde van het fort. De fortwachterswoning is niet meer aanwezig maar de bergloods is nog wel aanwezig evenals twee latere voertuigloodsen.
Om het gehele fort ligt een gracht met aan de frontzijde en de rechter flank een door een kade gescheiden tweede gracht. De toegangsbrug is niet meer aanwezig en is vervangen door twee dammen.

Het hoofdgebouw is aan de keelzijde voorzien van een deur en twee ramen met stalen luiken naar elke ruimte. De ruimte die leidt naar de poterne heeft een grote dubbele stalen deur. Er zijn twee keelkazematten tegen het hoofdgebouw geplaatst.
De keelzijde van het frontgebouw en de erop aansluitende poterne is naar de terrepleinen aan weerszijden toegankelijk. Ook het frontgebouw is voorzien van deuren en ramen met stalen luiken en de poterne met twee grote dubbele stalen deuren naar elk terreplein.
De frontwal is nog aanwezig en bevat twee goed bewaarde losstaande hefkoepelgebouwen zonder geschut.
Tevens zijn een ronde, betonnen geschutsbedding en een kleine bergplaats van waarschijnlijk Duitse oorsprong aanwezig. Op het dak waren bij de keelkazematten twee opstellingen.

De bomvrije gebouwen zijn ingedeeld als het Type A. Het hoofdgebouw heeft 25 ruimten waarvan enkele met tussenwanden in kleinere lokalen zijn verdeeld voor wasruimten en munitiemagazijnen. Er zijn geen observatieposten aanwezig.
De poterne verbindt het hoofdgebouw, door de aarden dekking ervan, met het frontgebouw.
Het frontgebouw heeft 7 ruimten waarvan de middelste aansluit op de poterne. Er is een observatiepost in het wachtlokaal aanwezig.

De bergloods en een dubbele schutsluis bevinden zich aan de keelzijde.

Het is waarschijnlijk dat dit fort op last van de Minister van Defensie d.d. 16 November 1939 is ingericht voor de zogenoemde dislocatie van staatshoofd en regering.

In gebruik als magazijncomplex gedurende onbekende periode en op 1-12-1950 als retourmagazijn.

In 1957 en 1961 zijn er twee loodsen ten noorden van de schutsluis gebouwd voor gebruik als voertuig-goederenmagazijn voor het MOB-complex. De autowasplaats is uit dezelfde periode.
Het terrein van de loodsen was eerder door de Duitse bezetter gebruikt voor opslag van munitie.

Omgeving:

De situatie rond het fort is praktisch ongewijzigd, zowel de Geniedijk en infrastructuur. Er staan kassen in het terrein aan de voorkant.

Eigenaar:

Gemeente Haarlemmermeer

Gebruiker:

fort: CRASH Luchtoorlog & Verzetsmuseum '40-'45
voertuigloodsen: Schietvereniging Meerschutters en Sportschutters Vereniging Buitenveldert
bergloods en terrein: Boer Bos, Management van natuurtalent

Gebruik:

fort: museum
voertuigloodsen: schietbaan
bergloods: schaapskooi (Fortboerderij Dijkzicht)

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De keelzijde van het fort.
(Foto: © René Ros, 2002)

Overzicht

Een overzicht van het terrein aan de keelzijde toont een heleboel: v.l.n.r. autowasplaats, bovensluis, bergloods, dam met inlaatduiker en magazijnen uit 1957 en 1961 .
(Foto: © René Ros, 1999)

Hefkoepel

Opstelling

Tabel

Wand

Het intacte linker hefkoepelgebouw (boven). In de rechter keelkazemat bevond zich onder andere een tabel voor ondersteuningsvuur voor het Vak Hoofddorp bij Sloterweg (onder).
(Foto boven: © Jurgen Lamers, 1999; foto onder: © René Ros, 1999)
Midden in de frontwal ligt deze geschutsopstelling en een remise links ervan, zijn mogelijk van Duitse makelij (boven).
Een van de weinige houten tussenwanden die nog in het gemoderniseerde fort aanwezig zijn.
(Foto boven: © René Ros, 2002; foto onder: © Jurgen Lamers, 1999)
Post aan de Uiterweg Sectorpark Halfweg Schutsluis bij AalsmeerGeniedijk Haarlemmermeer

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)