Sluit [X]   
 

Fortcommandant Bloijs van Treslong in 1916: fortcommandant op Fort bij Spijkerboor

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Mensen

Apotheker-bediende Bakker

Apotheker-bediende Bakker

Naam voluit:

Johannes Cornelis Bakker

Geboren:

2 november 1881, Beverwijk (Noord-Holland)

Overleden:

-

Levensloop:

Als 19-jarige tekende Bakker wegens broederdienst bezwaar aan tegen de militaire dienst, maar ook zijn hoger beroep werd afgewezen. In juni 1901 werd hij ingelijfd bij het 4e Regiment Infanterie (Leiden, Gouda, Delft) en binnen een maand overgeplaatst naar het dichter bij huis gelegen 10e Regiment Infanterie (Haarlem). Het is niet bekend wanneer zijn eerste opkomst eindigde.

In 1906 was hij woonachtig in Amsterdam en werkte er als drogist. Op 12 december 1908 behaalde hij zijn "Getuigschrift Apothekers-Adsistenten" met aangetekend dat hij werkte bij apotheek A. Vogel in Amsterdam. Daarna werkte hij ook bij apothekers in Haarlem en Amsterdam, om in maart 1914 bij Apotheker N. Roorda van Eijsinga in Amsterdam te beginnen.

Ondertussen was hij op 1 augustus 1909 overgegaan naar de Landweer. Begin 1913 verhuisde hij naar Rotterdam en werd in april (administratief) overgeplaatst naar het 31e Bataljon Landweer Infanterie (Leiden, Gouda, Delft), in juli naar het 19e (Deventer-Doesburg) en in september naar het 24e.

Groepsfoto Fort bij Aalsmeer.

Groepsfoto met J.C. Bakker (derde staand rechts) op een groepsfoto, gemaakt op Fort bij Aalsmeer.

 

Op 1 augustus 1914 werd hij gemobiliseerd en waarschijnlijk kort daarna is een groepsfoto met de tekst "Fort Aalsmeer 2e sectie 1914" gemaakt. Het 24e was ingedeeld op zes forten in het zuidwesten van de Stelling, waaronder Fort bij Aalsmeer.

Tot zijn nalatenschap behoren een aantal programma's van muziekvoorstellingen, zodat het lijkt dat hij daar een grote interesse in had of zelf zong. Het gaat om het programma van een "voorstelling Comité tot Ontspanning Aalsmeer Kudelstaart" (ongedateerd) en "voorstelling Excelsior" (11 november 1914).
In een gedrukt programmaboekje van een concert op 26 maart 1915, door de Zangvereeniging "Fort Aalsmeer" in Bondshotel "De Beurs" te Hoofddorp, staat zijn achternaam als 1e Bas genoemd.

"Vocaal en Instrumentaal Concert" door Zangvereeniging "Fort Aalsmeer".
Het programma en bewijs van toegang van het "Vocaal en Instrumentaal Concert" door de Zangvereeniging "Fort Aalsmeer".

Per 15 juni 1915 ging hij een aanstelling als Tijdelijk Militair Apothekers-bediende voor onbepaalde tijd aan, zolang de Militie gemobiliseerd bleef. Hiervoor ontving hij een traktement van 1.100 gulden (vergl. 12.300 euro) per jaar. Het lijkt dat hij het soldatenbestaan toch kon vermijden en zijn beroep in militaire dienst kon uitoefenen.

Daarna is alleen bekend dat hij gelegerd was in het Militair Hospitaal Assen, waar hij op 15 december 1918 verlof kreeg en kort daarna uit de Landweer werd ontslagen. Formele demobilisatie volgde in oktober 1919 en ontslag als Tijdelijk Militair Apothekers-bediende in september 1920. Vanaf 1921 was hij werkzaam bij een apotheek in Hilversum.

Johannes Cornelis Bakker trouwde op 18 januari 1923 in Haarlem met Magdalena Anna van Vliet. Vermoedelijk bleef hij werken als apotheker, maar over zijn verdere leven is niets bekend. Ook niet waar en wanneer hij overleed.

Bron:

Nalatenschap J.C. Bakker, Nationaal Archief e.a.

Foto's: Nalatenschap J.C. Bakker

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)