Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1951: militaire stafgevangenis

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur - Amsterdam

Entos Terrein

LuchtfotoLocatie:

Het voormalige terrein van de Eerste Nederlandse Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied (ENTOS) in Amsterdam-Noord nabij het Centraal Station.

Doel:

Tijdelijk militair terrein voor kazernering van reserve-troepen: Depot der 7e Infanterie Brigade. Tevens in de Oranje-Nassau kazerne alwaar ook de staf was gevestigd.

Personeel:

onbekend; commandant Kapitein Quack, adjudant 1e Luitenant Ph. Rapp
Zie Sergeant A.M. de Jong, Soldaat Kouw, Soldaat Te Nijenhuis en Korporaal Wijnands.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

De hoofdingang van het tentoonstelling-terrein was naast het nog bestaande Tolhuis. De tentoonstelling werd geopend door Prins Hendrik en vond plaats in het 'jubeljaar 1913', het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk. De tentoonstellingsruimte besloeg 200.000 vierkante meter land en water met onder andere paviljoens van Nederlandse, Engelse en Duitse reders om de scheepsvaart te presenteren.

Gebruik en inrichting is grotendeels onbekend. Maar de loodsen van de tentoonstelling zouden als barak hergebruikt zijn.
De 'Commissie tot onderzoek naar de ontevredenheid in het leger' schrijft in 1919: "De slaapgelegenheden zijn slecht, tochtig, onvoldoende en niet vrij van ongedierte. De ratten voelen zich er meer thuis dan de soldaten, waarvan er velen over de geleden koude zich beklaagden."

Van foto's kan afgeleid worden dat in 1916 het Depot der 7e Infanterie Brigade hier gehuisvest was in tenminste vier grote rechthoekige houten barakken welke naast elkaar stonden. Tevens een kleinere loods voor de wacht.
Onderwijzer A.M. de Jong is een van hen en anoniem publiceert hij zijn belevenissen als 'Notities van een landstormman' in het socialistische dagblad 'Het Volk'. In 1928 verschijnt het boek 'Frank van Wezels roemruchte jaren' dat op zijn mobilisatietijd is gebaseerd.

Tegenwoordig is het terrein onderdeel van het ter plaatse in 1914 opgerichte Shell Research and Technology Centre (voorheen Koninklijke/Shell Laboratorium Amsterdam).

Omgeving:

-

Eigenaar:

Shell Technology Centre Amsterdam

Gebruiker:

idem

Gebruik:

onderzoeks-instituut

Monument status:

Geen

Oever

De oever aan het IJ waar de barakken hebben gestaan..
(Foto: © René Ros, 2002)

Kade

De huidige toegang tot het voormalige ENTOS terrein.
(Foto: © René Ros, 2002)

Tolhuis

Tolhuis Ingang

Het Tolhuis, nu een restaurant.
(Foto: © René Ros, 2002)
De hoofdingang van het Tolhuis met ook hier de Shell toren op de achtergrond.
(Foto: © René Ros, 2002)
Marinevliegkamp Schellingwoude Exercitieveld aan St. Anthoniesdijk

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)