Sluit [X]   
 

Verlichtingspark in 1919: opheffing

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-4-2022

Sector Sloten

Batterij aan de Aalsmeerderweg

Tevens:

Pompstation Schiphol

LuchtfotoLocatie:

Gelegen aan de oostzijde van de Aalsmeerderweg in de Geniedijk, ten westen van Fort bij Aalsmeer.

Doel:

Afsluiting van de Aalsmeerderweg.

Bezetting:

?

Bewapening:

?

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Open aarden batterij. De bruggen over het voor- en achterkanaal zijn verdwenen.

Later is er een loods gebouwd die inmiddels weer gesloopt is. Deze loods het 'pompstation Schiphol voor de Defensie Olie Centrale' ook wel 'Brandstoffendepot pompstation Schiphol' maar kortweg 'Pompstation Schiphol'.
Het was een onderdeel van het Nederlandse deel van het Central European Pipeline System (CEPS), een 6.000 km lang pijpleidingnetwerk in West-Europe. Het Nederlandse deel van het netwerk staat onder beheer van de Defensie Pijpleiding Organisatie van de Koninklijke luchtmacht.
Alhoewel de pijpleiding en pompstation eerder werd aangelegd, voorziet het sinds 1995 vliegveld Schiphol gedeeltelijk van kerosine.

Omgeving:

De situatie rond de batterij is praktisch ongewijzigd, zowel de Geniedijk en infrastructuur. Er staat een zuiveringsinrichting in het schootsveld.

Eigenaar:

Gemeente Haarlemmermeer?

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

Provinciaal Monument (als onderdeel Geniedijk)

Batterij

Het puin van het gesloopte pompstation.
(Foto: © Jurgen Lamers, 1998)

Oostzijde

De batterij als onderdeel van de Geniedijk, hier gezien vanuit het oosten.
(Foto: © René Ros, 2004)

Luchtfoto

Een deel van een luchtfoto uit 1930 met v.l.n.r. de Geniedijk, de batterij en de Aalsmeerderweg.
(Foto: © Stichting Menno van Coehoorn, 1930)

Pompstation

Het inmiddels gesloopte pompstation op de batterij.
(Foto: collectie Stichting Meer Historie, ca. 1980)
Schutsluis bij AalsmeerGeniedijk Haarlemmermeer Sectorpark Sloten Kazematten SlotertochtGeniedijk Haarlemmermeer

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)