Sluit [X]   
 

Wachter Kruishaar in 1906: uitgeschreven in bevolkingsregister naar Amersfoort

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Mensen

Kanonnier Eckhart

Naam voluit:

Jan Eckhart (Jan)

Geboren:

19 juli 1884, Uitgeest (Noord-Holland)

Overleden:

31 juli 1958, Beverwijk (Noord-Holland)

Levensloop:

Jan Eckhart was een zoon van Jan Eckhart sr. (†23-09-1929, Uitgeest) en Trijntje Hogenstijn (†4-5-1923, Uitgeest) die op 2 mei 1880 in Castricum waren getrouwd. Het gezin is Evangelisch Luthers van religie.
Na de lagere school werd Jan, net als zijn vader, bloemkweker.

Voor de dienstplicht (lichting 1904) kwam hij voor eerste opkomst op bij het 2de Regiment Vestingartillerie. Jan werd van 31 mei 1904 tot 11 maart 1905 tot kanonnier opgeleid, vrijwel zeker ook op de Legerplaats bij Oldebroek.
Hij wordt omschreven als lang 1,671 meter en geen bijzondere kenmerken. Een karabijn model 1901 kreeg hij als zijn persoonlijke wapen.
Elke twee jaar werd hij opgeroepen voor herhalingsoefeningen: 3 tot 22 juni 1907, 4 tot 22 oktober 1909 en 27 maart tot 8 april 1911.

Twee stempels, met handmatig ingevulde cijfers, in een militair stamboek en op een controleblad vermelden dan:
"Den 1 Augustus 1912 overgegaan naar de Landweer en ingedeeld als Kanonnier bij de 25 Comp. LANDWEER VESTING ARTILLERIE in het 26 Landweer district" (district Zaandam).
"Den 1e November 1913 bij reorganisatie overgeplaatst by de 3 comp. 2 Bat. 2 Lw.Art."
In zijn Landweer soldatenzakboekje staat een school in Amsterdam aangegeven als mobilisatiebestemming maar dat is doorgestreept en vervangen door "Fort Velsen". Op het controleblad van de L.W.A. staat Purmerend aangegeven maar dat is vervangen door Wormerveer.

Jan trouwde op 18 juni 1914 met Janna Groot en ze zouden een zoon en een dochter krijgen. Een paar maanden na hun huwelijk worden ze voor langere tijd gescheiden:
"Den 1e Augustus 1914 terug in werkelijken dienst. (mobilisatie opkomst)." De volgende dag is hij "In onderhoud te fort bij Velsen".
Hij zou via Wormerveer en Amsterdam per boot over het Noordzeekanaal, tijdens zware storm, naar het Fort bij Velsen zijn gegaan. Door zonder verlof het fort te verlaten heeft hij de stormschade aan hun huis tussen Heemskerk en Uitgeest kunnen bekijken.

  Portretfoto kanonnier Eckhart
 

In februari 1915 vroeg zijn vrouw kostwinnersvergoeding aan en kreeg 2,50 gulden per tien dagen.
Voor zover bekend was Jan zijn gehele militaire loopbaan kanonnier. Het is onduidelijk of hij het hefkoepel-, grootflankement of pantsergeschut bediende. Het is ook mogelijk dat hij tot de bezetting van een nabijgelegen nevenbatterij behoorde en niet in het fort verbleef.
Hij ontving 10 guldencent soldij per dag en onregelmatig, wellicht vanwege werk buiten het fort, een vergoeding voor levensmiddelen.
Gedurende de periode 1914-1916 kreeg hij per jaar 3 tot 6 dagen verlof, waarschijnlijk naast het weekeindverlof.

Op 24 maart 1916 wordt hij met "voorlopig gewoon verlof" gezonden, net als de meeste manschappen in de Stelling, en pakte zijn werk als bloemkweker weer op.
Om zijn uniform en uitrusting te laten inspecteren, kwam hij op 24 september 1917 terug in dienst om dezelfde dag weer "gewoon verlof" te krijgen. Met een formulier, ondertekend door Groepscommandant De Grave, was hem bevolen hiervoor naar Alkmaar te gaan.

Jan werd op 31 december 1918 formeel ontslagen uit zijn landweerdienst (reserveleger met herhalingsoefeningen) maar hij bleef wel als landstormplichtige (burgerleger) in dienst.
Het Ministerie van Oorlog wist ook niet meer wanneer Jan, en vele van zijn collega's, is gedemobiliseerd getuige deze tekst:
"De werkelyke dienst ten gevolge van demobilisatie een einde genomen op een datum in het tydvak van 1 Oct 1919-30 Nov. 1920; de juiste datum is niet kunnen worden vastgesteld (Aanschr. M.v.O. van 4 Aug. 1922 Afd.Dienstplicht No. 8 S)"

In het jaar dan Jan de veertigjarige leeftijd bereikte, werd hij uit dienst ontslagen. Hij heeft geen straflijst gehad en was blijkbaar een voorbeeldig soldaat.
Jan overleed op 74 jarige leeftijd in het ziekenhuis van Beverwijk en zijn graf is anno 2017 nog aanwezig op de Hervormde Begraafplaats te Uitgeest.

Bron:

Nationaal Archief (stamboeknrs: 39741 2RVA, 768 26LWA); mw. T.G. Sluis-Eckhart (dochter)

Foto's:

idem

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)