Sluit [X]   
 

Radiotechnicus Pennekamp in 2015: overleden te Driebergen-Rijsenburg, Utrecht

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Sector Ouderkerk

Fort Uitermeer

(Fort aan de Uittermeerse Sluys, Uitermeersche Schans, Fort aan de Uitermeerde Sluys, Luchtmacht: Fort Weesperkarspel)

Tevens:

Magazijn Uitermeer

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt op land buiten de dijken waar de rivier Vecht en de 's-Gravelandse Vaart samenkomen.

Doel:

Afsluiting en verdedigen van de trekvaart naar 's-Graveland (nu 's-Gravelandsevaart) met weg, tevens de later aangelegde spoorweg Amsterdam - Amersfoort.

Bezetting:

53 (1787), 175 (1845), 231 en aanvulling (1913), 171 (1920)
Zie Sergeant Bode, Peuter Hioolen en Eerstaanwezend Ingenieur Hioolen, Fortcommandant Kooiman, Korporaal Van Scheindelen, Fortcommandant Van der Weide en Fortwachter Wolse.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Fort met gracht aangepast voor 17de-eeuwse versterkingen met torenfort van baksteen. Het gebouw is van binnenuit opgeblazen en slechts twee lokalen zijn nog intact. De toegangsbrug en de aangrenzende sluis zijn uniek. Oorspronkelijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zie ook het hoofdstuk Grens met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op het fortterrein waren naast het torenfort (Gebouw A) nog zeven andere gebouwen (B t.e.m. H) aanwezig. Alleen Gebouw A, het torenfort, en Gebouw B, een remise, bestaan nog.

Plannen van rond 1911 voorzagen in een modernisering door herbouw naar hetzelfde ontwerp (Type B) als de modernere forten van de Stelling. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft deze herbouw nooit plaatsgevonden.

De latere Veldstelling Uitermeer en de Kazematten Uitermeer behoren samen met het fort tot de verdedigingswerken rond de accessen.

De meer dan de helft van de magazijnen voor de munitie-opslag is inmiddels gesloopt.

Zie ook Legermagazijnen.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap en water rondom.

Eigenaar:

Provincie Noord-Holland (terrein binnen de hekken), Natuurmonumenten (grachten met oevers)

Gebruiker:

Provincie Noord-Holland (Afd. Beheer en Onderhoud)
Uiteraard Uitermeer (erfpacht)
Restaurant Porterhouse Weesp

Gebruik:

restaurant, evenementen, opslag en kantoren

Monument status:

Rijksmonument; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Toren Binnen

Na het verwijderen van de begroeiïng in het fort is de buitenwand zichtbaar geworden.
(Foto: © René Ros, 2005)

Toren Buitenwand

De buitenwand was voor de consolidatie in zeer slechte staat door het opblazen en het latere verweer door weer en wind.
(Foto: © René Ros, 1999)

Jac. P. Thijsse over:
een groot wit kasteel

"We roeiden nu recht op Uitermeer aan, dat van hier te zien als een groot wit kasteel uit de rivier verrijst, de wallen mooi beplant met populieren, die, zooals dat bij zoo'n fort gebruikelijk is, van tijd tot tijd worden gekapt en dan weer na een poosje door nieuwe vervangen. De oeverzwaluwtjes, die er in de wallen nestelen, vlogen bij tientallen rondom onze sloep, kleine vogeltjes, hun kleur gelijk aan die van de aarde, waarin ze hun nestholen delven. Hier vliegen trouwens alle zwaluwen: boerenzwaluwen, die hun nest hebben onder de brug aan den ingang van de 's-Gravelandse vaart en de bruggetjes van de vestinggracht en huiszwaluwtjes, die met de witte vlek op hun achterste, die hun nesten bouwen tegen het stoomgemaal van den Keverdijkschen polder."

(Uit: De Vecht, 1915)

Verkade tekening

Plakplaatje uit het Verkade album "De Vecht" van Jac. P. Thijsse.
(Foto: collectie Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam)

Gebouw B

De enig overgebleven remise mist zijn gronddekking.
(Foto: © René Ros, 2003)

Luchtfoto

Een luchtfoto van het terrein met linksmidden het torenfort en de vele magazijngebouwen.
(Foto: © anoniem, 1994)
Veldstelling Uitermeer Sectorpark Ouderkerk Fort Hinderdam

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)