Sluit [X]   
 

Garnizoen Kleding Magazijn in 1988: sloop

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Mensen - Overigen

Let op: dienstplichtigen (militie- en landweerplichtingen tot 1922) werden formeel op groot verlof gezonden voor hun normale burgerbestaan. Genoemde periodes, overplaatsingen of data van ontslag betekenen niet dat zij op dat moment in daadwerkelijke dienst waren en lange periodes onder de wapenen zijn geweest.

Interbellum (1918 - 1939)

Van een aantal personen is nog te weinig informatie bekend. Deze personen hebben daarom geen eigen informatie pagina maar worden hieronder genoemd.

 

Fortwachter Boortman

Jean Egbertus Boortman werd geboren op 10 juli 1874. Hij trouwde op een onbekende datum met Maria Anna Rosier. Uit het huwelijk kwamen 16 kinderen voort waarvan er drie bij de geboorte overleden.

Boortman was vanaf 9 januari 1913 tijdelijk wachter en per 14 januari 1916 fortwachter, tevens Magazijnknecht der Artillerie, van het Fort bij Uithoorn. Per 28 augustus 1933 stopte hij als fortwachter omdat vanaf dat jaar de fortwachters ook zorg moesten gaan dragen voor het onderhoud van het fort en de 59-jarige Boortman zag dat niet meer zitten. Op 27 december 1955 overleed hij in Haarlem.

 

Soldaat Ouweneel

Op 11 april 1919 (stempel 12 april) werd een prentbriefkaart met een afbeelding van de Kavalleriekazerne en de volgende handgeschreven tekst vanuit Amsterdam verzonden:

Eindelijk stuur ik eens een kaart van [???] anders gelooft u nog niet dat ik in Amsterdam geweest ben. Wanneer ik met verlof kom, weet ik niet, maar het is te hopen van gauw, want ik had de eerste met verlof gemoeten, maar je mag niet als je in zoo'n stad ben. Wij gaan morgen Woensdag terug naar [Bergen?] op [sloffen?]. Nu de groeten aan allen. Je broer Henrij.

De kaart was geadresseerd aan "mej. G. Ouweneel, Tolhuislaan 51e Rotterdam".

Waarschijnlijk was Hendrik Ouweneel (*16-4-1898 Rotterdam, †8-12-1973 Rotterdam) de afzender van de kaart. Zijn zuster, de geadresseerde, is dan Gerritje Ouweneel (*22-5-1893 Rotterdam, †31-1-1983).

 

Soldaat Prins

Soldaat Jan Prins (geb. 1911) was soldaat op het Fort Hinderdam tijdens de mobilisatie van 1939. Hij is vermoedelijk in 2009 overleden.

 

Fortwachter Wolse

Van 30 juni 1919 tot 28 oktober 1930 was Paulus Marinus Wolse fortwachter van het Fort Uitermeer. Hij was op 14 maart 1884 te Ellewoutsdijk geboren en overleed op 14 augustus 1958 te Utrecht.

Hij werd in 1928 genoemd (als P.M. Wolsing) in een krantenartikel vanwege zijn medewerking aan een reddingsactie van drie jongens die onder het ijs van de Vecht waren gekomen. Als dank voor alle hulp kreeg hij van de familie een sleetje en daar hebben zijn kleinkinderen vaak op gezeten.

 

 

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)