Sluit [X]   
 

Josephus Christiaan Baars in 1918: in functie als Landstorm-sergeant

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort Uitermeer

Over Fort Uitermeer zijn 38 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1589 schans
1673 aardwerken fort voor Oude Hollandse Waterlinie
18 september 1787 Pruisische verovering
1816 van Oude Hollandse Waterlinie naar Nieuwe Hollandse Waterlinie
8 juli 1844 vestingwerk van de eerste of tweede klasse
1845 bomvrije toren
25 januari 1854 vestingwerk van de eerste klasse
1878 bouw remise(s)
1885 omvangrijke omwerking fort, bouw remises en vervanging sluis
1886 kleine verbeteringen
1913 toegevoegd aan de Stelling
12-ca. 14 november 1913 "schietoefeningen met geschut" naar doelen op Hollandsche Kade en Stichtse Kade of Dammerkade
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit
23 juni 1915 Fortcommandant van der Weide overleden
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling
6 augustus 1918 krantenbericht over Spaanse Griep, 20 zieken
30 juni 1919-28 oktober 1930 Fortwachter Wolse fortwachter
1923 toegevoegd aan Vesting Holland (Oostfront)
1 januari 1928 Fortwachter Wolse door het ijs gezakte Jan Hamers door kunstmatige ademhaling het leven gered
ca. 1940-ca. 1945 Tsjechische ontwerpafdeling pantservoertuigen?
ca. 1940-ca. 1945 opslagplaats van Duitse bezetter
≤1944 verlegging tracé spoorweg
2 april 1945 vernieling met springstoffen van brug van de sluis
15 april 1945 vernieling met springstoffen van buiten-vloeddeuren van de sluis
ca. 1951 verkoop jaagpad door Rijkswaterstaat, vermoedelijk aan particulier
25 januari 1951 vestingwerk van geene klasse
1954-1955 bouw magazijncomplex en opblazen torenfort
1955-ca. 1982 munitiemagazijncomplex Koninklijke Landmacht
28 oktober 1959 opheffing als vestingwerk
27 februari 1973 in gebruik gegeven aan 580 MunDepCie
ca. 1982-ca. 1994 opslag goederen Tankwerkplaats Leusden i.v.m. modernisering Leopard tank, tevens oefenlocatie voor Landmacht en Natres
1983 Muiden Chemie heeft grondstoffen in opslag
1994 gekraakt
1995 gekocht door de provincie Noord-Holland
2003-2005 consolidatie torenfort en herinrichting terrein
1 september 2006 Prins Carlos brengt formeel bezoek
oktober 2006 sluis uitgegraven
25 september 2013 prof.mr. Pieter van Vollenhoven brengt bezoek

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)