Sluit [X]   
 

Fort bij Velsen in 1980: verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur

Buskruitfabriek "De Krijgsman"

(Kruydmolen van de Hr. Van Cuyk, Buskruitfabriek Muiden)

Tevens:

Magazijn De Eendenkooi

LuchtfotoLocatie:

Ten westen van Muiden, binnen de Stelling langs de zeedijk.

Luchtfoto

Buiten het fabrieksterrein was een apart magazijn Eendenkooi.

Luchtfoto

In de Kollumerwaard, nabij het Lauwersmeer, ten noorden van Munnikezijl (Friesland) vermoedelijk aan de Willem van der Ploegweg.

Doel:

Productie van zwart buskruit. Later de productie van ontstekingsladingen en jacht-kruit.

Personeel:

-
Zie Genieofficier Klinkhamer.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Tijdens de periode van de Stelling was deze fabriek, evenals "De Oude Molen", in eigendom van de N.V. de Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland.

Ten noorden van het huidige Maxis winkelcentrum heeft het magazijn met de bijnaam 'De Eendenkooi' gestaan. Deze behoorde tot de fabriek en de naam is afkomstig van een eendenkooi die er heeft gelegen.
Het is niet bekend wanneer het gebouwd is maar het stond al op een kaart uit 1912. Het magazijn is op 12 juni 1963 ontploft en niet meer herbouwd. Het terrein is anno 2009 nog herkenbaar.
Tijdens de watersnoodramp 1916 werd het buskruit van Sectorpark Zaandam, afd. Munitie ondergebracht in magazijn De Eendenkooi.

Van 1916 tot 1918 hebben er twee luchtafweerkanonnen rond het terrein gestaan. Zie Luchtafweer Ouderkerk voor meer informatie.

Tot 2004 ontwikkelde en produceerde Muiden Chemie International B.V. (M.C.I.) kruit voor .22 tot 155 mm. munitie en voor voortdrijvende ladingen - ook ter verbetering van bestaande wapensystemen. Tevens kruit voor de jacht en gespecialeerde toepassingen zoals voor straaljager-schietstoelen, patroon uitdrijving (vast in de loop), testladingen en voor ontwapeningsmaterieel.
Volgens een opgave uit 2001 was op het terrein opgeslagen:

  • 10 ton giftig materiaal
  • 15 ton oxiderend materiaal
  • 900 ton ontplofbaar materiaal klasse 1.3 (massa-brandgevaarlijk)
  • 35 ton ontplofbaar materiaal klasse 1.1 (massa-explosief)
  • 100 ton licht ontvlambaar materiaal
  • 40 ton zeer licht ontvlambaar materiaal
  • 10 ton milieugevaarlijk materiaal

Zie Buskruitmakers.

Omgeving:

De originele situatie rond de fabriek is behouden

Eigenaar:

KNSF Vastgoed

Gebruiker:

idem

Gebruik:

geen

Monument status:

Onbekend

Loskade

De loskade van het grote complex met de verspreide gebouwen. Langs de fabriek loopt de Muidertrekvaart (Diemen-Muiden, elders voor een groot deel gedempt). De gebouwen zijn in 2004 gesloopt.
(Foto: © René Ros, 2003)

Kruitpad

Noordzijde

De hoofdingang van de kruitfabriek aan het Kruitpad in Muiden.
(Foto: © René Ros, 1999)
De grachten aan de noordzijde van het terrein, langs de Zeedijk.
(Foto: © René Ros, 2003)
Artillerie Inrichtingen Militaire Drinkwatervoorziening

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)