Sluit [X]   
 

Stelling van Amsterdam in 1912: Duitse luchtschip "Viktoria Louise" maakt tocht via Amsterdam

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur

Luchtafweerbatterij Ouderkerk

LuchtfotoLocatie:

Gelegen op Post nummer 12 aan het Groote Loopveld te Ouwerkerk langs de weg Kruitmolen, ten zuiden van de snelweg A9.

Doel:

-

Bezetting:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Op de Post nummer 12 aan het Groote Loopveld te Ouwerkerk was in 2001 nog een achthoekig grindbeton bedding van circa 2 meter breedte aanwezig. Bij de reconstructies van de post in 2004 en 2011 is de bedding verdwenen.
Deze bedding was de enig resterende van achttien die in 1916 voor luchtafweergeschut bij belangrijke locaties werden geplaatst. Het was een van de drie 6 cm kanonnen (later 7 cm?) die rond de Schietkatoenfabriek "De Oude Molen" opgesteld waren. De andere locaties waren:

Eind 1916 werden de beton beddingen gemaakt en in januari 1917 werden voor alle locaties de 6 cm Kazemat kanonnen omgebouwd en onder geschuthokken opgesteld. Deze waren uit de bewapening van de Stelling afgevoerd (zie ook Opgave der Bewapening 1910) en werden ergens in 1917 geplaatst.
In het dagboek van de Stelling commandant staat op 12 december 1916: "10 kanonnen van 6 cM uit de forten voor bestrijding luchtaanvallen".

Ook in januari 1917 volgde een aanschrijving om overal 7 cm Kazemat kanonnen te plaatsen, waarvoor de beddingen al geschikt waren.
De ombouw zou in oktober 1918 plaatsvinden maar dit werd echter vertraagd doordat er affuiten gemaakt moesten worden. En bovendien eindigde de Eerste Wereldoorlog. De 7 cm kanonnen zijn dan ook niet of slechts gedeeltelijk geplaatst.

Op 11 april 1917 werd een Luchtafweerafdeeling, vermoedelijk met mitrailleurs, opgericht in: Fort Zuidwijkermeer, Fort bij de Liebrug, Fort Waver-Amstel, Fort Uitermeer, Vesting Muiden en Amsterdam. Op 1 oktober werd gemeld dat het detachement Zuidwijkermeer in Amsterdam is en op 22 oktober is de gehele Luchtafweerafdeeling in Amsterdam in garnizoen.
Op 11 juli 1918 wordt een voorstel gedaan om ook spoorwegstations te beveiligen door verplaatsing van een aantal opstellingen.

In 1918 zijn de opstellingen weer opgeheven en werden mobiele batterijen gebruikt. De kanonnen zijn uiteindelijk in de jaren 1930 naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie (toentertijd Oostfront van de Vesting Holland) gegaan en in de VIS Kazematten geplaatst of elders in brugkazematten.

Zie ook Luchtafweerbatterij Halfweg met informatie over de luchtafweer 1927-1933.

Omgeving:

De originele situatie rond de opstelling is sterk gewijzigd door de aanleg van een bedrijvenpark, bebouwing van Amstelveen en de aanleg van een snelweg.

Eigenaar:

KNSF N.V.

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

Geen

Beton

De betonnen opstelling tegen de verzakte wal van de oude post.
(Foto: © René Ros, 2000)

Bout

Een afgezaagde bout in de betonnen opstelling, bijna geheel overdekt met begroeiïng.
(Foto: © René Ros, 2001)
Vliegkamp Schiphol Militaire Boomkwekerij

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)