Sluit [X]   
 

Soldaat van de Vrande in 1910: uitstel van eerste oefening

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing - Posten van Kraijenhoff

Zuidfront / Front tusschen Pampus en het Haarlemmermeer

 

Post nummer 1, de kustbatterij aan de Paardenhoek
(Fort aan de Paardenhoek bij Zeeburg)

Opgeheven in 1828, overgedragen aan de Gemeente Amsterdam en verdwenen. Vergraven voor de Ertshaven en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 2, de kustbatterij Zeeburg

Aangelegd in 1799, als post in de Linie van Noord-Holland. Opgeheven in 1828, overgedragen aan de Gemeente Amsterdam en verdwenen.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 3, de kustbatterij bij Immetjeshorn
(Post bij Immetjeshorn)

Ten oosten van de Iepenslotersluis. Bestond nog in 1871. Opgeheven in 1926.

In 1919 werden hier nog schietoefeningen met mitrailleurs gehouden en geschoten naar de Zuiderzee.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 4, aan de Afloop van Diemen

In 1871 grotendeels vervallen. Opgeheven in 1926. Het bestond uit drie gedeelten: buitendijks en aan weerszijden van de afloop.

In 1900 is er nog sprake van een revolverschietbaan op deze post.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 5, de kustbatterij op het Diemerbuitenveld
(Post aan het IJ op het Diemerbuitenveld, Post aan het Diemerbuitenveld)

In 1871 niet meer in profiel. Opgeheven in 1926.
De Duitse bezetter voerde in 1943 bij of op deze post schietoefeningen uit (Feuerstellung? Diemen?).

Volgens een artikel over de posten in het Algemeen Handelsblad van 1 augustus 1959 was de borstwering van deze post toen nog te herkennen. De indruk bestaat dat anno 2010 er ter plekke nog een hogere wal onder de begroeiîng aanwezig is.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 6 bij de Diemerdammersluis

Met stenen beer in de Zeedijk. Later Kustbatterij bij Diemerdam.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Diemerdam). Heraangelegd in 1799, met stenen beer, als post in de Linie van Noord-Holland.

 

Post nummer 7, op de Stammerdijk aan de vereniging van Gaasp en Gein
(Werk no. 7)

Voorheen bij Geinbrug, tegenwoordig in Driemond.

Tijdelijke versterking in 1672 als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie aangelegd. In 1871 vervallen en opgeheven in 1923.
In 1896 genoemd als Post Schoonoord voor de Stelling.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 8, aan de Oosterzijdsche Watermolen (Geinbatterij)

Later: Batterijen aan het Gein.

Aangelegd in 1805-1810, in 1871 vervallen en opgeheven in 1959.

 

Post nummer 9 op de Ringdijk van de Bijlmermeerpolder
(Post in den zuidpunt van de Bijlmerpolder, Batterij Weltevreden)

Als Post van Kraijenhoff aangelegd in 1806-1810 en mogelijk geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1926.
Ook gebruikt als magazijncomplex.

Luchtfoto Locatie

 

Inundatiekade West-Bijlmerpolder

Tussen Ouderkerk en de Bijlmermeerpolder was een inundatiekade aangelegd met daarop de Ouderkerkerlaan, later ook de Zwarte Weg genoemd en tegenwoordig de Burgemeester Stramanweg. Er schijnen nog enkele restanten van de kade aanwezig te zijn maar waarschijnlijk zijn deze rond 2000 verdwenen.
Een tweede, korter deel, liep ter hoogte van Duivendrecht van de Ouderkerkerlaan naar de Ringdijk Bijlmerpolder. Bij deze ringdijk werd later het Fort in de Laander- en Westbijlmerpolder gebouwd.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 10, de batterijen links en rechts van de Holendrecht of Bullewijk

Tijdelijke versterking, evenals nabijgelegen Post aan de Voetangel, in november 1672 als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie aangelegd en later ontmanteld. Daarna in 1787 onderdeel van Patriotten (Bullewijk).

Als Post van Kraijenhoff aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1926. Noordelijke batterij is later gebruikt als Sectorpark Ouderkerk, afd. Materieel.

Luchtfoto Locatie Noord
Luchtfoto Locatie Zuid

 

Post nummer 11 de batterijen rechts en links van de Amstel bij Ouwerkerk [Ouderkerk] bij de Hoogesluis

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1922. Ook gebruikt als magazijncomplex.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Amstel, Ouderkerk).

Luchtfoto Locatie West
Luchtfoto Locatie Oost

 

Post nummer 12 aan het Groote Loopveld te Ouwerkerk [Ouderkerk]

Met (ruïne van) stenen beer in polderdijk.

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1926.
Met een emplacement voor luchtdoelgeschut uit 1916 (zie ook Luchtafweer Ouderkerk).

Luchtfoto Locatie Post

 

Post nummer 13 aan het Groote Loopveld te Amstelveen

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1919.

De post bestond uit drie delen met aarden wallen waarvan twee ten noorden (1809) en ten zuiden van de Ouderkerkerlaan en een kleine derde meer westelijk.

Bij de aanleg in 1915 van de spoorweg (Amsterdam - Uithoorn) is het noordelijk deel naar het oosten verplaatst en kwam het station en emplacement op de oude locatie. De wal van het oostelijk deel werd enigszins gedraaid.

In 1921 is er op het noordelijk deel de Marechaussee Kazerne Nieuwer-Amstel gebouwd. Op het westelijk deel staat het voormalig postkantoor en het zuidelijk deel is een park en school.
De stenen beer in de polderdijk is mogelijk nog aanwezig.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten ('t Groote Loopveld).

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 14 aan de Sluis te Amstelveen
(Post rechts en links van de weg naar de Hand van Leiden)

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1919.
De post bestond uit twee delen met aarden wallen aan weerszijden van de 'Weg naar de hand van Leiden' (nu Handweg en Laan Nieuwer-Amstel).

Een deel is mogelijk al in 1911 verkocht voor de aanleg van de spoorlijn. Bij de aanleg in 1915 van de spoorweg (Amsterdam - Uithoorn) is de vorm van het oostelijk deel gewijzigd.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Amstelveen).

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 15

Bleef ontwerp.

 

Post nummer 16 de Rijkeroorter voorpost

Lag nabij het latere Fort aan het Schiphol. In 1841 verkocht i.v.m. drooglegging van de Haarlemmermeer en vergraven.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 17 de redoute van Rijkeroort

In 1841 verkocht i.v.m. drooglegging van de Haarlemmermeer en vergraven.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 18 aan de Vinkenbrug oostelijk van de Diemen links en rechts van de Muidertrekvaart

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1923. De noordelijke batterij is gerestaureerd in 1998, de zuidelijke batterij is in 1933 vergraven voor benzinestation De Blokhut. Een klein derde perceel lag buitendijks in De Diemen ten zuiden van de trekvaart.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Vinkenbrug).

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 19 bij Vierhuizen aan de Weespertrekvaart

In 1871 "in zeer vervallen toestand". Opgeheven in 1926. Het bestond uit drie gedeelten: één buitendijks en twee terreinen binnendijks.
Ook gebruikt als magazijncomplex. Er was tot vrij recent ook een houten woning aanwezig.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Weesper Tolhek).

Luchtfoto Locatie

 

Woning Lange Stammersdijk

Van de Posten van Kraijenhoff was nog één houten (kringenwet?)woning bekend. De woning bevond zich nabij Post nummer 19 bij Vierhuizen aan de Weespertrekvaart aan de Lange Stammersdijk bij Diemen. Volgens de bewoners is het rond 1900 op de post gebouwd en in 1939 verplaatst naar de huidige locatie. Gesloopt in 2007.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 20 op de Landtong de Sniep

In 1871 geheel verzonken en opgeheven in 1926.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 21 bij het Weespertolhek

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871, opgeheven in 1926.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Weesper Tolhek).

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 22, de batterijen bij de Duivendrechtsebrug
(Post aan de Duivendrechtse Brug)

Twee batterijen: één aan de dijk van de Watergraafsmeer en een andere ten zuiden van de brug, oostelijk van de straatweg.

In 1871 in vervallen staat en opgeheven in 1926. Kort voor 1988 gesloopt t.b.v. de snelweg A10 Oost.

Locatie eerder ook onderdeel van Patriotten (Duivendrecht).

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 23 voor het Kalfje, rechts en links van de Amstel

Bleef ontwerp.

 

Post nummer 24 de Redoute bij het Kleine Loopveld aan de Amstelveenscheweg

Bleef ontwerp.

 

Post nummer 25 nabij het Karnemelksgat

Bleef ontwerp.

 

Fort in de Laander- en Westbijlmerpolder

Aangelegd in 1843-1846 en opgeheven in 1919.

Doel: "accessen langs de Bijlmer Ringvaart en den Rhijnspoorweg te verdedigen".

Gebastionneerde aarden omwalling waarin een bomvrije kazerne was gepland. Bij het aanbrengen van de gronddekking op de kazerne schoof het van de paalfundering af. De kazerne werd in ca. 1870 opgeruimd en het fort is in 1968 geslecht voor het bouwrijp maken voor stadsuitbreiding. Voor het gebruik als sectorpark waren enkele loodsen en een beheerderswoning op het terrein aanwezig.

Ook gebruikt als Sectorpark Ouderkerk, afd. Munitie.

Zie Historische kalender.

 

 

 

Noordfront Westfront

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)