Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1917: "Uitvoerverbod van coprah"

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing - Posten van Kraijenhoff

Westfront / Front van Haarlem

 

Fort aan de gedichte mond van het Spaarne
(Fort bij Heemstede, Fort de Cruquius)

Is niet voltooid, alleen de paalfundering. Terrein later gebruikt voor Voorpositie bij Cruquius.
Niet bij name genoemd in 1844, bestond als aardwerk in 1871, genoemd als "vervallen" in 1887 en opgeheven in 1926.

 

Fort aan de Liede

(Werk aan de mond van de Lije of Fort in de westelijke Ringvaart der Droogmaking van het Haarlemmermeer)

Had een bomvrije, ronde toren, analoog aan die in het Fort aan het Schiphol. Later opgenomen in de Stelling en toren gesloopt.

 

Post nummer 1 achter de Liebrug

Aangelegd in 1799, als post in de Linie van Noord-Holland, gedeeltelijk geherprofileerd in 1868. Bestond uit twee batterijen waarvan de noordelijke is hergebruikt voor het Fort bij de Liebrug.
In 1871 bestond alleen de zuidelijke batterij. Een brief van 9 juni 1900 spreekt over opruimen van deze batterij.
De wal is tot ca. 1970 zichtbaar geweest maar geheel verzakt. De locatie is nog herkenbaar als verwilderd grasland en in 2009 is er een nieuwe waterkerende dijk over aangelegd.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 2 aan het Penningsveer

Aangelegd in 1799, als post in de Linie van Noord-Holland, gedeeltelijk geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871. Opgenomen in het latere Fort bij Penningsveer.

 

Kruitmagazijn achter de post aan het Penningsveer (te Spaarnwoude)

Zie Kruitmagazijn bij Spaarnwoude.

 

Post nummer 3 bij Spaarndam (links of bezuiden)

In 1871 goed in profiel. Opgenomen in het latere Fort bezuiden Spaarndam.

 

Post nummer 4 bij Spaarndam (rechts of bewesten)
(Post op de Slaperdijk)

Aangelegd in 1799, als post in de Linie van Noord-Holland, in 1871 in vervallen toestand. Met stenen beer in de Slaperdijk.
Opgenomen in de latere wal bewesten Spaarndam, onderdeel van de Positie bij Spaarndam.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 5 achter Spaarndam bij het Rijnlandshuis
(Post op de rechteroever van het Noorder Spaarne)

Aangelegd in 1806-1810 en gedeeltelijk geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871. Munitiemagazijn gebouwd en gesloopt. Opgeheven in 1926. Nog een Duitse Tobruk aanwezig.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 6 aan de Zwet
(Fort of Werk aan de Zwet, Batterij Vinkebrug)

Aanvankelijk gesloten aardwerk, doorsneden door de trekvaart en straatweg. Bij aanleg spoorweg gewijzigd tot gesloten aardwerk ten noorden en een (verdwenen) lunet ten zuiden.
Bestond nog in 1871. Opgeheven in 1926 maar in 1927 nog in beheer bij de Genie. In 1927 werd in de nabijheid de Luchtafweerbatterij Halfweg aangelegd.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 7 op de Spaarndammerdijk
(Post op de Spaarndammerweg, Post op de Grintweg en Spaarndammerdijk bij Halfweg)

Met stenen beer in de Zeedijk. In 1871 in vervallen toestand. Opgeheven in 1926.

Op 17 februari 1945 werden bij de resten van de stenen beer tien verzetslieden door de Duitse bezetter geëxecuteerd. In 1950 werd een monument onthuld maar deze is in 1955 verplaatst naar de sluizen in Halfweg.

Luchtfoto Locatie

 

Akermolen

De windmolen met waterscheprad is in 1876 gebouwd aan de nieuwe Ringvaart die de Akerpolder doorsneed, ter vervanging van een oudere molen elders.

In 1896 was de vervening van de Akerpolder voltooid en door het dieper geworden waterpeil is de molen voorzien van een vijzel. De goot voor het scheprad zou als inlaatmiddel zijn behouden voor het Ministerie van Oorlog, alhoewel de polder niet behoorde tot de Stelling van Amsterdam waarvan de inrichting was begonnen.

De molen is in 1921 buiten gebruik gesteld, in verval geraakt en in 2008-2010 gerestaureerd tot theehuis..

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 8 op de Akerdijk

   

Rond 1850 aangelegd op de oever van het Haarlemmermeer.

Luchtfoto Locatie 1

   

Bij de drooglegging van de Haarlemmermeer nabij de rolbrug verplaatst (zomer 1870).
Op een lucht foto uit 1944 is de aarden wal goed herkenbaar.

Luchtfoto Locatie 2

   

Zeer waarschijnlijk later wederom verplaatst naar een terrein langs de Osdorperweg - tot 1919 eigendom van het Ministerie van Oorlog. Het is het enige niet verveende deel van de Akerpolder.

Luchtfoto Locatie 3

 

Post nummer 9 bij de Rijkerhoek

Bij de drooglegging van de Haarlemmermeer verdwenen. Vervangen door het Fort aan het Nieuwe Meer.

Luchtfoto Locatie

 

Lunet bezuiden de Ringvaart van de Haarlemmermeer

Aangelegd rond 1844, opgeheven in 1918. Gelegen aan de overzijde van Fort aan Het Nieuwe Meer aan de Ringvaart. De lunet is nog goed herkenbaar.

Een bakstenen schuilplaats met betonnen dak, van mogelijk Duitse origine, is in januari 2002 gesloopt toen de lunet in 2001-2002 als baggerdepot werd gebruikt.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 10

Bleef ontwerp.

 

Post nummer 11 aan de Slimmeweg bij Sloten

Gedeeltelijk vergraven en ander deel vervallen.

Bestond nog in 1871. Opgeheven in 1926. Ook gebruikt als magazijncomplex.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 12

Bleef ontwerp.

 

Post nummer 13, de kustbatterij bij de Amsterdamsche Ton

Ter plaatse ligt tegenwoordig de Houthaven. Bestond nog in 1871.
Doel verviel met de aanleg van het Noordzeekanaal.

Niet genoemd in K.B. van 1844.

Luchtfoto Locatie

 

 

 

Zuidfront Noordfront

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)