Sluit [X]   
 

Fortcommandant Bloijs van Treslong in 1916: fortcommandant op Fort bij Spijkerboor

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Sloten

Positie bij Spaarndam

Tevens:

Voorstelling bij Spaarndam

en

Liniewal bewesten Spaarndam

LuchtfotoLocatie:

De Positie van Spaarndam ligt in de Westbroekerpolder en bestaat uit de forten Fort bezuiden Spaarndam en Fort benoorden Spaarndam, de Liniewal bewesten Spaarndam en de Voorstelling bij Spaarndam.

Luchtfoto

De Voorstelling bij Spaarndam ligt in de Hekslootpolder en Westbroekerpolder en bestaat uit een aantal betonnen schuilplaatsen.

Luchtfoto

De Liniewal bewesten Spaarndam ligt in de Westbroekerpolder en bestaat uit een liniewal met een tweetal doorsnijdingen.

Doel:

"Afsluiting ... van de Oostlaan, de Westlaan, de Velserdijk, de Slaperdijk, de grindweg van Haarlem naar Spaarndam en het Spaarne" en "bescherming van dein genoemden Slaperdijk gelegen sluizen..."
Zie ook Fortmanoeuvres 1903.

Bezetting:

-
Zie Opzichter van Fortificatiën Kamstra en Vrijwilliger De Vries.

Bewapening:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Een zware verdedigingswal met nevenbatterijen en twee forten aan de beide uiteinden.
In 1917 werd (onder Duitse druk?) de Positie uitgebreidt met een voorstelling in het voorterrein bestaande uit loopgraven en betonnen schuilplaatsen. De werkzaamheden zijn in 1918 gestopt toen de Eerste Wereldoorlog eindigde en de voorstelling is niet voltooid.

Er hebben drie bergloodsen en twee troepenloodsen in de positie gestaan. Een troepenloods is op onbekend moment verplaatst naar de Legerplaats bij Harskamp.

In de noordelijke helft van de voorstelling is een munitiemagazijncomplex aangelegd.

Zie ook de Voorstelling langs de Drecht.

Omgeving:

De originele situatie rond de positie is behouden. De uitgebreide werken van de Positie bij Spaarndam bestaan uit forten, wallen, inundatiewerken, batterijen, versterkte betonnen verblijven en huizen en is volledig intakt net als het gebied eromheen: open polder buiten de Stelling, het dorp Spaarndam, gemaal en sluizen binnen de Stelling.

Eigenaar:

Recreatieschap Spaarnwoude

Gebruiker:

-

Gebruik:

Recreatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland

Wal

De frontzijde en de gracht van het noordelijke deel van de liniewal.
(Foto: © René Ros, 2009)

Scherfvrije Onderkomens

In de liniewal tussen de beide forten bevinden zich nog veel scherfvrije onderkomens.
(Foto: © René Ros, 2009)

Frontwal

Inlaat 1

Schuilplaatsen

Inlaat 2

Voor de liniewal loopt de frontwal met granaatvrije schuilplaatsen (boven). In het terrein tussen de linie- en frontwal zijn een indrukwekkend aantal granaatvrije schuilplaatsen te vinden (onder).
(Foto's: © René Ros, 2003)
De Inundatieduiker in de Gruiterspolder loopt door de wal heen. Aan de keelzijde is een inlaatschuif (boven) en aan de frontzijde de duikermond met terugslagklep (onder).
(Foto's: © René Ros, 2007)
Fort bezuiden Spaarndam Sectorpark Halfweg Fort benoorden Spaarndam

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)