Sluit [X]   
 

Kanonnier Tilburgs in 1911: twee dagen kwartierarrest ???

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Positie bij Spaarndam

Over Positie bij Spaarndam zijn 17 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1809 aanleg wal
1880 verbeteringen aangebracht
1882-1884 grondaankoop en bouwrijp maken
1884-1885 aardwerken liniewal
1890-1891 aanleg inundatiemiddelen
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1903 bouw twee nevenbatterijen in wal nabij elk van de forten
1914-1915 bouw scherfvrije onderkomens in liniewal
1916-1919 aanvullende verdedigingswerken voorstelling t.w.v. 1.040.000 gulden/10.456.600 euro
11 mei 1924 brand in bergloods no. 1 door brandstichting anti-militaristen
2 september 1924 bergloods no. 1 geheel afgebrand door brandstichting anti-militaristen
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
1951-1955 bouw luchtwachttoren (KLD Post 4Y2 Spaarnwoude)
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
14 juli 1960 opheffing als vestingwerk
1985 sloop luchtwachttoren
1993 vondst knekels

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)