Sluit [X]   
 

Korporaal Haije in 1977: overleden

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Positie bij Spaarndam

Over Positie bij Spaarndam zijn 17 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1809 aanleg wal
1880 verbeteringen aangebracht
1882-1884 grondaankoop en bouwrijp maken
1884-1885 aardwerken liniewal
1890-1891 aanleg inundatiemiddelen
14 augustus 1897 classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet
1903 bouw twee nevenbatterijen in wal nabij elk van de forten
1914-1915 bouw scherfvrije onderkomens in liniewal
1916-1919 aanvullende verdedigingswerken voorstelling t.w.v. 1.040.000 gulden/10.853.900 euro
11 mei 1924 brand in bergloods no. 1 door brandstichting anti-militaristen
2 september 1924 bergloods no. 1 geheel afgebrand door brandstichting anti-militaristen
28 mei 1926 classificatie als vestingwerk van de tweede klasse voor de Kringenwet
1951-1955 bouw luchtwachttoren (KLD Post 4Y2 Spaarnwoude)
25 oktober 1951 classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet
14 juli 1960 classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet
1985 sloop luchtwachttoren
1993 vondst knekels

Dag 13 april

Voor vandaag 13 april zijn 5 gebeurtenissen bekend:

Maand april

Voor de huidige maand april zijn 181 gebeurtenissen bekend:

1 april

2 april

3 april

4 april

5 april

6 april

7 april

8 april

9 april

10 april

11 april

12 april

13 april

14 april

15 april

16 april

17 april

18 april

19 april

20 april

21 april

22 april

23 april

25 april

26 april

27 april

28 april

29 april

30 april

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)