Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1916: "Ter beschikking gesteld voor militairen bijstand worden de Bataljons, die...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur

Koudenhorn Kazerne

(Grote Kazerne, Kazerne voor Infanterie, Infanterie-kazerne, Infanterie Kazerne Kouden Hoorn)

Tevens:

Militaire School Haarlem

LuchtfotoLocatie:

Het gebouw en terrein is omgeven door de wegen Koudenhorn, Nieuwe gracht, Bakenessergracht en Zakstraat te Haarlem. Adres Koudenhorn 2.

Doel:

-

Personeel:

Kapitein L. de Vlaming (directeur Militaire School Haarlem)
Zie Soldaat Cornelissen, Soldaat Remink, bewaker Stam en Gevangene Wiegel.
Zie ook Garnizoenen.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

In 1810 besloot het stadsbestuur van Haarlem dat militairen niet meer bij burgers ingekwartierd mochten worden en werd het Wees- en Diaconiehuis een volledige kazerne.
Achter de kazerne (westzijde) stonden twee gebouwen voor de stallen nr. 1 t.e.m. 4.

Van de oprichting op 7 juli 1886 tot de opheffing op 1 oktober 1897 was de Militaire School Haarlem in deze Koudenhorn Kazerne gevestigd. Het was bedoeld als tijdelijke aanvulling op de Koninklijke Militaire Academie te Breda voor de opleiding van infanterie-officieren waaraan een tekort bestond. Mannen van 17 jaar of ouder en met een 5-jarige HBS of gelijkwaardig konden een zesjarige contract aangaan welke begon met een 2-jarige opleiding. Jaarlijks werden enkele tientallen cursisten opgeleid.

In de periode 1922 - 1940 werd de kazerne gebruikt voor:

 • garnizoensbureau
 • woningen voor enkele militairen en gezin
 • Genie, EAI Haarlem; na 10 mei 1940 op Zijlweg 123; Ir. Wiebenga. Zie ook Bureel Eerstaanwezendschap Amsterdam.
 • Bureau Militair Indelingsdistrict Haarlem
 • Bureau Landstormkorps 'Kennemerland'
 • Bureau Kaderlandstorm 'Klas Haarlem'
 • Bureau Gewestelijke Landstorm, commissie Kennemerland
 • Mobilisatiecentrum 10de Regiment Infanterie
 • commandant Vrijwillige Landstormkorps Motordienst Afdeling Noord-Holland
 • militaire magazijnen van kleding, nachtleger en levensmiddelen
 • Bureau Opzichter Oorlogstelegraaf IVde district
 • Bureau Mobilisatiecentrum Cavalerie

Vanaf medio 1945 tot 31 augustus 1946 had de kazerne een functie als Bewarings- en Verblijfkamp "Kamp Koudenhorn" voor politieke delinquenten. Tevens als Tehuis voor Jeugdige Politieke Delinquenten. Vier mannen en één vrouw komen er door geweld om het leven.

Na de Tweede Wereldoorlog was deze kazerne en de Ripperda Kazerne vooral in gebruik bij de luchtdoelartillerie. Eenheden en periode zijn nog niet geheel duidelijk. Van 1954 tot 1959 was door luitenant-kolonel F. van der Meij in Haarlem de 127 Afdeling Zware Lua van het Regiment Rhenen opgebouwd.
Het Fort bij Vijfhuizen werd gebruikt als mobilisatiecomplex voor de luchtafweer. Kanonnen en vrachtwagens stonden op het fort en waren bedoeld voor opstellingen bij de Hoogovens en Vliegveld Schiphol.
In 1960 werd de luchtdoelartillerie opgeheven omdat de snelheid van de vliegtuigen te hoog was geworden. Zie ook Kamp De Roskam.

Van voor 1958 tot circa 1980 lag gereedheidsmunitie voor onderdelen in deze kazerne opgeslagen in het Fort bezuiden Spaarndam.

Omgeving:

De originele situatie rond de kazerne is behouden.

Eigenaar:

Politie Kennemerland

Gebruiker:

idem

Gebruik:

politiebureau

Monument status:

Rijksmonument

Voorzijde

De voorzijde van de Koudenhorn Kazerne.
(Met toestemming overgenomen van Kampementen & Legerplaatsen & Kazernes, z.j.)

Voorzijde 2002

De voorzijde van het politiebureau.
(Foto: © René Ros, 2002)
Stoommeelfabriek 'Vrede' Militaire Apotheek

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)