Sluit [X]   
 

Bewaker Johannes Koningen in 1945: werkzaam als Bewaker-Cantinebeheerder t.w.v. 200 gulden/1.400 euro per maand op...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing

Kamp De Roskam

(Kamp Roskam, barakkenkamp LSK, "Laager Rosskamp", Opleidingscentrum de Roskam)

LuchtfotoLocatie:

Direct ten westen van Weesp en ten zuiden van de rivier Smal Weesp en het toenmalige hotel-café De Roskam.

Doel:

Legering van 700 gemobiliseerde soldaten, gevangenis politieke delinquenten, legering luchtdoelartillerie/opslag luchtmacht.

Personeel:

31ste Regiment Infanterie, II Bataljon (1939-1940)

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Op het terrein was in de winter van 1939/1940 het Barakkenkamp "De Roskam" gebouwd voor het onderbrengen van de gemobiliseerde troepen, o.a. IIe Bataljon 31ste Regiment Infanterie, onder andere zij die de Kazematten Weesp bemanden. Het had twee schuilkelders en de toegang was aan het Binnenveer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Duitse soldaten gelegerd. Waarschijnlijk werden enkele aangeaarde schuilplaatsen voor hen aangelegd.
Na mei 1945 werden er NSB-ers gevangen gezet en in 1946 NSB-vrouwen. (Zie ook Bewaringskampen Politieke Delinquenten)

Na de oorlog kwam de toegang aan de zuidzijde, in de richting van de provinciale weg. In 1949 waren de houten barakken door de Luchtstrijdkrachten (LSK) in gebruik als Centraal Magazijn 2. Na samenvoeging in 1951 met Centrale Werkplaats II te Delft werd het Depot Vliegtuigmaterieel Nr. 1 (DVM 1) genoemd. Alle centrale magazijnen en werkplaatsen van de luchtmacht vielen vanaf 1 september 1950 onder het nieuwe 'Commando Magazijnen en Werkplaatsen' dat in juli 1951 de naam 'Commando Depots Materieel Luchtmacht' kreeg.
Alle van oorsprong Engelse vliegtuigonderdelen werden in de Opslagplaats Weesp en de voormalige fabriek De Magneet en Fokker dependance (1952? afgestoten, gesloopt) opgeslagen. Het personeel was gelegerd in dit barakkenkamp.

Waarschijnlijk tegelijkertijd was een Regiment Lichte Luchtdoelartillerie (volgens een ooggetuige met de naam 'Kornwerderzand') in het kamp gehuisvest. Officieel was Naarden de standplaats van deze eenheid. In 1960 werd de luchtdoelartillerie opgeheven omdat de snelheid van de vliegtuigen te hoog was geworden. Zie ook Koudenhorn Kazerne.

Vanaf oktober 1952 vestigde de Luchtmacht drie scholen, met legering van personeel en scholieren, in het kamp: Magazijndienstschool, Brandweerschool (beide van Kop van Deelen) en de Kantoordienstschool (van Nijmegen). "Gezien de rapporten van de Medische Dienst" verhuisden de scholen in juli 1953 alweer naar Groot Heidekamp bij Vliegbasis Deelen.

Vanaf 1958 stond het kamp leeg en is het in de loop der tijd gesloopt. Anno 2007 loopt de Prinses Irenelaan en Talmastraat over de locatie en staan er enkele woningen en scholen.

Zie ook Kamp Muiderberg.

Omgeving:

De originele situatie rond het kamp is sterk gewijzigd door met name bouw van kantoren en industriele gebouwen.

Eigenaar:

Diversen

Gebruiker:

Diversen

Gebruik:

Woningen en scholen

Monument status:

Geen

Irenelaan

De gebouwen van het kamp, vanaf de Singel naar het westen gezien.
(Foto: © Dick van Zomeren, ca. 1958)

Talmastraat

De gebouwen van het kamp, vanaf de Singel naar het zuidwesten gezien. Rechts is een schuilplaats te zien.
(Foto: © Dick van Zomeren, ca. 1958)

Inspectietocht

Westbatterij

Het terrein van het barakkenkamp met de latere Prinses Irenelaan. Hier moet de na-oorlogse toegang tot het kamp zijn geweest.
(Foto: © René Ros, 2007)
De Talmastraat vanaf de Singel. Ongeveer van dit punt werden de historische foto's hierboven gemaakt.
(Foto: © René Ros, 2007)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)