Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1917: "Uitvoerverbod van coprah"

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Mensen

Gevangene Wiegel

Naam voluit:

Cornelis (Cor) Wiegel

Geboren:

6 november 1915, Haarlem (Noord-Holland)

Overleden:

29 juni 1991, Oudeschans (Groningen)

Levensloop:

Cor Wiegel is op 6 november 1915 in Haarlem geboren en doorliep de lagere school en de H.B.S. in die plaats. Tijdens zijn jeugd was hij actief in het jeugdwerk. Hij werd in 1933 lid van de Nationaal-Socialistische Beweging (N.S.B.) en zou dat blijven tot 1936.

Als in 1939 gemobiliseerd soldaat, bij de Staf van het 10e Depotbataljon te Leiden, kreeg Cor de opdracht om als redacteur en administrateur het soldatenblad De Koerier te verzorgen.

In november 1940 werd hij wederom lid van de N.S.B. waarbij hij achteraf contributie betaalde voor de periode 1936-1940. Hij werkte bij de stichting de Nationale Omroep en daarna als corrector bij het Stafkwartier van de Weerbaarheids Afdeling (W.A.) van de N.S.B.
Hij schreef artikelen in nationaal-socialistische tijdschriften zoals De Waag, De Branding en De Zwarte Soldaat.
Van een aantal functies gaf hij later zelf aan dat er brood op de plank moest komen.

Hij geloofde in een vrij en onafhankelijk Nederland totdat na 1942 er meer gesproken werd van een 'Groot-Germaansch Rijk'.
Tijdens een politieke en semi-militaire N.S.B.-opleiding bij Arnhem (Huize Avegoor te Ellecom?) en de SS-Junkerschule in Bad Tölz bleek dat het 'bolsjewisme' en 'Christendom' de vijanden waren.
Na een conflict werd de leergang zonder bevordering afgesloten en raakte hij in ongenade.
In juli 1944 werd zijn N.S.B.-lidmaatschap beëindigd. Hierna werd hij adjunct-secretaris propagandist bij de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap in Rotterdam.

In september 1944 ging hij met zijn aanstaande vrouw Johanna Hendrika Weber (1921-1971) op vakantie naar Berlijn (of vlucht op Dolle Dinsdag?).
Door de oorlogsomstandigheden konden zij niet terugkeren en werkte Cor tijdelijk als corrector bij uitgeverij Scherl Verlag. Ze trouwden op 1 maart 1945 in Berlijn en vanwege het overlijden van zijn vader konden ze in dezelfde maand terugkeren naar Haarlem.

Op 8 mei 1945 werd hij thuis gearresteerd en gedetineerd in achtereenvolgens de H.B.S. op het Santpoorterplein te Haarlem, de Koudenhorn Kazerne en Kamp Duinrust te Overveen (later Marine Hospitaal Overveen). Vijf maanden na zijn huwelijk werd op 1 augustus 1945 zijn eerste kind, een dochter, geboren.
Vanaf 20 december 1946 werd hij opgesloten in "Kamp Penningsveer", het Fort bij Penningsveer, als een van de ongeveer 230 gevangenen. Bewaker Stam was een van zijn bewakers.

Hij schreef zelf over zijn arrestatie en gevangenschap in de paragraaf 'Detineering' uit de beschrijving van zijn levensloop d.d. 19 maart 1947:
"Op 8 mei 1945 werd ik 's avonds om 20.00 uur, juist na sluiting van den avondmaaltijd, gearresteerd. Ik werd naar de H.B.S. op het Santpoorterplein te Haarlem overgebracht.
Op 12 juni '45 werd ik naar de Koudenhornkazerne vervoerd, op 20 juli 1946 naar "Duinrust" te Overveen en tenslotten op 20 December '46 naar het Fort bij Penningsveer, waar ik thans nog verblijf.
Deze tijd was de somberste uit mijn leven. Nimmer hoorde ik grover vloeken, zag ik walgelijker optreden, ergerlijker onrecht bedrijven dan in mijn gevangenschap. Alleen het geloof in de rechtvaardigheid Gods heeft mij staande gehouden.
Sedert Maart '46 ben ik werkzaam op de Afdeeling Karthotheek, behandel de correspondentie met het D.G.B.R., de Tribunalen, enz. Ik doe dit werk plichtsgetrouw.
Tijdens mijn detentie werd mijn dochtertje geboren. De omstandigheden, waarin mijn vrouw verkeert, zijn niet rooskleurig. Haar moeilijkheden en die mijner moeder zijn grooter dan de mijne."

In 1947 moest hij voorkomen voor de arrondissementsrechtbank in Haarlem. Over de opgelegde straf en zijn verdere leven is ons weinig bekend.
In 1949, 1952, 1955 en 1959 werden nog vier kinderen geboren. Cor overleed in 1991 op 75-jarige leeftijd in Oudeschans.

Zie ook Bewaringskampen Politieke Delinquenten.

Bron & foto's:

NIOD (Archief C.Wiegel) en stamboom Wiegel

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)