Sluit [X]   
 

Pieter Christiaan Duijn in 1912: huwelijk met Jacoba Eek te Zwolle, Overijssel

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 8-5-2019

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Koudenhorn Kazerne

Over Koudenhorn Kazerne zijn 25 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1771 afbouw Diaconiehuis
1786 hernoemd tot Diaconie- en Aalmoezeniershuis, later Wees- en Diaconiehuis
september 1810 herbestemming als kazerne
1860 overdracht aan de landelijke overheid
7 juli 1886 oprichting Militaire School Haarlem
1 oktober 1887 aanvang cursus Militaire School Haarlem
3 mei 1895 besluit opheffing Militaire School Haarlem
1 oktober 1897 opheffing Militaire School Haarlem
1922-ca. 1940 in gebruik voor mobilisatiedepot, woningen en bureaus
2 mei 1922 overplaatsing van bataljons van infanteriekazerne naar Mauritskazerne te Ede 10e Regiment Infanterie 10e Regiment Infanterie
6 december 1927 Soldaat Cornelissen inlevering van Rijksgoederen
≥25 augustus 1939 gereedmaken voorraden mobilisatiedepot
12 juni 1945 Gevangene Wiegel overgebracht
≤31 augustus 1945 Bewarings- en Verblijfkamp, 5 doden
ca. 1946-1960 in gebruik bij luchtdoel-artillerie
20 mei-30 oktober 1946 Bewaker Stam bewaker en chauffeur? Kamp Koudenhorn
1 juli 1950 opgericht Regiment 'Betuwe' Regiment 'Betuwe'
6 oktober 1950 Soldaat Remink prentbriefkaart verzonden
1 juli 1952 aanwezig 12e Afdeling Lichte Lua van Regiment 'Hoek van Holland' 12e Afdeling Lichte Lua van Regiment 'Hoek van Holland'
1953-1 maart 1960 127ste Afdeling Zware Luchtdoelartillerie aanwezig
1 augustus 1954 168ste Afdeling Zware Lua en deel 198ste Afdeling Zware Lua aanwezig
1960 beëindiging militair gebruik
1960-1967 overgangsfase naar gemeente met bouwbureau Publieke Werken en verenigingen als gebruikers
1967-1972 verbouwing
12 april 1972-heden Hoofdbureau van Politie

Dag 9 mei

Voor vandaag 9 mei zijn 6 gebeurtenissen bekend:

Maand mei

Voor de huidige maand mei zijn 226 gebeurtenissen bekend:

1 mei

2 mei

3 mei

4 mei

5 mei

6 mei

7 mei

8 mei

9 mei

10 mei

11 mei

12 mei

13 mei

14 mei

15 mei

16 mei

17 mei

18 mei

19 mei

20 mei

21 mei

22 mei

23 mei

24 mei

25 mei

26 mei

27 mei

28 mei

29 mei

30 mei

31 mei

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)