Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1951: militaire stafgevangenis

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Ouderkerk

Kustbatterij bij Diemerdam

(Fort bij Diemerdam, Fort Diemerdam, Werk aan het Y voor Diemerdam, Kustbatterij bij Diemerdam)

LuchtfotoLocatie:

De kustbatterij ligt langs het IJmeer, oostelijk van de Diemendammersluis.

Doel:

"Afsluiting en verdedigen van de Zuiderzee (nu IJmeer / IJsselmeer), en den toegang tot Amsterdam, alsmede het tegengaan van eventueele landingen en het afslaan van aanvallen te land van uit het Westen en Oosten. Bovendien tot het bevuren van luchtvaartuigen en het beschermen van de Diemerdammersluis."
Verdediging op zee was een taak van het Zuiderzee-flottielje van de Koninklijke Marine.

Bezetting:

115 (1889?), 114 (1913), 107 (1920).
Zie Sergeant Harmsen, Fortwachter Klop en Sergeant Oostwouder.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Een uitzonderlijke kustbatterij wat betreft het model, samen met de tegenhanger bij Durgerdam. Het is een open artillerie batterij-platform voor drie 24 cm kanonnen in het noorden achter de aarden wal rond de gehele batterij. Met munitie-magazijnen en bomvrije onderkomens verspreid over het terrein. De gebouwen zijn van onversterkt beton met ijzeren deuren. Tijdens een mobilisatie zou een bomvrij hoofdgebouw gebouwd worden, maar dat is nooit gebeurd.
Een smalspoor rail loopt van de magazijnen naar het batterij-platform. Er is ook een fortwachterswoning aanwezig.
In de zomer of het najaar van 1897 werd er een bovengrondse telegraafkabel aangelegd naar de Vesting Muiden.
In het water lag vlak onder de waterspiegel een stortkade om landingen te voorkomen. Onder de zeedijk ten oosten van de batterij moet nog een deel van een stenen beer aanwezig zijn. Hiervan zijn enkele delen van de vleugelmuren te zien.

Zie Diemerdamse oorlogsherinneringen en Onderduiken op Diemerdam.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is in de jaren 1970 gewijzigd (elektriciteitscentrale). De verbinding met het water is behouden gebleven alhoewel voor de dijk het PEN-eiland is aangeplempt. De Kleisloot, dienende als ontvangstkom en gracht aan twee zijden van de batterij, is vrijwel geheel verlandt en de twee bruggen zijn verdwenen.

Eigenaar:

Stadsherstel Amsterdam N.V.

Gebruiker:

Paviljoen Puur

Gebruik:

Restaurant en wandelgebied

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Terreplein

Een overzicht van een schutsbedding met betonnen borstwering en in de achtergrond het bijbehorende munitiemagazijn.
(Foto: © René Ros, 2005)

Fortwachterswoning

De fortwachterswoning.
(Foto: © René Ros, 2005)

Magazijn

Kruitmagazijn voorzijde

Zeehoeve Kruitmagazijn binnen
Een tweede wachtgebouw met, niet zichtbaar, twee privaten (boven). De boerderij Zeehoeve is een zgn. Kringenwetboerderij en is daarom van hout (onder).
(Foto's: © René Ros, 2007/2005)
Een van de munitiemagazijnen met smalspoorrails (boven) en de binnenzijde van een munitiemagazijn (onder).
(Foto's: © René Ros, 2007)
Fort aan het Pampus Sectorpark Ouderkerk Vesting Muiden

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)