Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1945: besluit fort geschikt maken voor 300 vrouwen

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Kustbatterij bij Diemerdam

Over Kustbatterij bij Diemerdam zijn 25 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1787 dubbele aarden batterij ter verdeding tegen de Pruisen
1810 her-aanleg Post 6 voor Posten van Krayenhoff?
8 juli 1844 vestingwerk van de eerste of tweede klasse
1849 bouw stenen beer
25 januari 1854 vestingwerk van de tweede klasse
1883 toegevoegd aan de Stelling
1885 aanbesteed
1886-1887 aanleg
28 april 1887 vestingwerk van de eerste klasse
1889 bouw geschutsbedding met munitiegebouwtjes
september-oktober 1893 Sergeant Olie vader fotografeert munitievervoer
1895 overplaatsing 24 cm L/35 geschut naar Fort Erfprins in de Stelling van Den Helder, vervangen door 15 cm L/24 geschut
14 juli 1895 Sergeant Olie vader fotografeert militaire oefening
1896 bouw remise en munitiegebouw
1 augustus 1914 Sergeant Oostwouder "terug en in onderhoud bij Det. Werk aan het IJ voor Diemerdam"
21 december 1914 C. Post schrijft aan een vriend "ik heb het nogal naar mijn zin maar ik zal nog blij wezen als het is afgeloopen"
14 januari 1916 overstroming en dijkdoorbraak bij mitrailleuropstelling
augustus 1917 resterende manschappen in Muiden gehuisvest
28 mei 1926 vestingwerk van de derde klasse
31 oktober 1938-29 april 1946 Fortwachter Klop fortwachter
≥23 april 1943 Fortwachter Klop "parachutist van burgerkleding voorzien"
13 mei 1944 Fortwachter Klop gearresteerd en vrijgelaten
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
30 augustus 1954 opheffing als vestingwerk
1960 sloop en onderwerken stenen beer

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)