Sluit [X]   
 

Milicien-Korporaal Bander in 1895: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur - Amsterdam

Regenwaterkelders Rijksmuseum

LuchtfotoLocatie:

Het Rijksmuseum is gevestigd op Stadhouderskade 42, nabij het Museumplein te Amsterdam, Tekenschool aan Hobbemastraat 25.

Doel:

Opslag van regenwater als nooddrinkwatervoorziening

Personeel:

Zie Soldaat Kortenhorst.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Het Rijksmuseum werd van 1876 tot 1885 gebouwd naar ontwerp van P.J.H. (Pierre) Cuypers, ambtelijk 'architect der rijksmuseumgebouwen' bij de afdeling Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Van 1890 tot 1892 werd een nieuw gebouw van dezelfde ontwerper ten zuidoosten van het hoofdgebouw geplaatst. Hierin werd de oefenschool van de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers gevestigd. Het gebouw is nu bekend onder de naam 'Tekenschool'.

Twee kleine en een grote drijvende kelder van dit gebouw waren, evenals de twee vijvers in de tuin, bestemd voor het opslaan van regenwater als nooddrinkwatervoorziening. Het verzoek hiertoe kwam van het Ministerie van Oorlog.
De kelders zijn nog aanwezig maar de vijvers zijn verdwenen.

Zie meer algemene informatie bij Proviandering, Drinkwater.

Omgeving:

Stedelijk

Eigenaar:

Rijksoverheid

Gebruiker:

Stichting Het Rijksmuseum

Gebruik:

museum

Monument status:

Rijksmonument

Tekenschool

De "Teekenschool" van het Rijksmuseum waaronder de regenwaterkelder.
(Foto: © René Ros, 2004)

Tekenschool

De scheidingsmuren van een kwart van de zuidelijke kelder hebben steunmuren. En een van de zijden heeft een dubbele muur waar in elk openingen en een 'raam' aanwezig zijn. De foto toont een steunmuur (links) en openingen (rechts).
(Foto: © René Ros, 2004)

Tekenschool Spreuk

Kelder Zuid Luik

Teekenschool Westzijde

Kelder Oost Opening

Boven de hoofdingang van de Tekenschool staat de wijze spreuk "Teekenen is Spreken en Schrijven tegelijk" (boven).
De Tekenschool vanuit het zuidwesten gezien (onder).
(Foto's: © René Ros, 2004)
Een van de twee smalle luiken van de zuidelijke kelder (boven).
In de scheidingsmuren van de kelders zit een halfronde opening zoals deze in de oostelijke kelder (onder).
(Foto's: © René Ros, 2004)
Rijkspostduivenstation Regenwaterkelders Paleis van Justitie

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)