Sluit [X]   
 

Luitenant Lolke Rang in 1915: gelegerd op Fort benoorden Spaarndam

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Mensen

Soldaat Kortenhorst

Naam voluit:

Louis Arnoldus Kortenhorst

Geboren:

26 november 1884, Weesp (Noord-Holland)

Overleden:

15 mei 1966, Waalre (Noord-Brabant)

Levensloop:

De vader van Louis, Gerard Petrus Timotheus Kortenhorst (roepnaam Gerrit) uit Kuinre (Ov.), had zich op 22 juli 1876 in Weesp gevestigd als arts. Hij was kort daarvoor getrouwd met Catherina Maria Bootz, de vermogende weduwe van de Leidse medicus dr. Kortman. In 1879 overleed zowel zijn half jaar oude dochter Marietje als zijn vrouw.

Op 12 januari 1882 trouwde hij in Weesp met Christina, Hendrika Josephina Sloot, roepnaam Chris of Christien, (1858-1923), uit een katholieke familie die kort ervoor van Roermond naar Amsterdam was verhuisd.
Uit dit huwelijk kwamen zes zonen voort waarvan Louis de tweede was. Die groeiden in Weesp op maar de meesten gingen niet - destijds opmerkelijk - naar katholieke (kost)scholen. De meesten studeerden daarna in Amsterdam. In 1903 overleed de vader van Louis en verhuisde moeder en nog thuiswonende kinderen naar Amsterdam.

Louis bezocht in Utrecht en (wonende in kostschool en kosthuis) Haarlem de H.B.S. Van 1901 tot 1906 volgde hij de "Opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers", een bijgebouw van het Rijksmuseum te Amsterdam met de Regenwaterkelders Rijksmuseum eronder.
En van 1904 tot 1909, eerst twee jaar avondcursus en daarna de dagcursus, aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, in Amsterdam (gelijktijdig met Soldaat Meijer). Hierna kreeg hij lessen van L. Herterich aan de Königlich Bayerische Akademie te München.

Muurschildering Fort bezuiden Spaarndam
Een van de beschadigde muurschilderingen in het Fort bezuiden Spaarndam die door Louis Kortenhorst is gemaakt. (Foto: © Jurgen Lamers, 1996)

 

Op 24 december 1903 werd hij, ongeacht de ingebrachte 'gebreken', aangewezen voor de militieplicht. Op 15 maart 1905 moest Louis opkomen voor zijn dienstplicht bij het beroemde 7de Regiment Infanterie te Amsterdam. Per 17 maart kreeg hij uitstel van eerste oefening en dat werd verlengd tot 16 maart 1907 toen hij daadwerkelijk opkwam.

In de zomermaanden verbleef het regiment op de Legerplaats bij Harskamp maar hoofdzakelijk in de Oranje-Nassau Kazerne. Met zijn artistieke talenten maakte hij veel portretten van andere soldaten.
Per 3 januari 1910 kreeg hij vergunning om voor 12 maanden naar Duitsland te gaan en dat werd op 3 januari 1911 herhaald. Vermoedelijk was dit vanwege zijn opleiding in Duitsland alhoewel de jaren niet overeenkomen met bij de opleiding genoemde jaren.
Hij werd op 1 april 1913 overgeplaatst naar het 18de Regiment Infanterie.

Toen de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbrak moesten de vier oudste broers, waaronder Louis, in het leger dienen. Louis was gewoon soldaat op het Fort bezuiden Spaarndam. Ook hier zal hij portretten gemaakt hebben maar in ieder geval heeft hij, samen met Adriaan Brouwer (1856-1921), twaalf muurschilderingen in de kantine van het fort aangebracht.

Per 1 januari 1916 ging hij over naar de Landweer en op 31 juli 1919 werd hij ontslagen wegens dienstbeëindiging.

In 1916 werd hij tekenleraar bij de H.B.S. in Warffum (Gr.). Hij was lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg vanaf 1918 en nam tot 1923 deel aan diverse tentoonstellingen.
Op 28 december 1920 trouwde hij in Nijmegen met Anna Gerarda Kloppenburg. Ze hebben vier dochters en twee zonen gekregen.

Tekening.
Een tekening door Louis Kortenhorst uit 1942.

 

Van 1923 tot 1953 woonde hij in Assen waar hij als leraar Tekenen en Kunstgeschiedenis werkte bij het Gymnasium, bij de M.U.L.O. en bij de Rijks H.B.S. In 1931 werd hij lid van de provinciale schoonheidscommissie van Drente.
In 1946 was hij medeoprichter van De Drentse Schilders en nam geregeld deel aan exposities van deze kunstkring.

Louis Kortenhorst schilderde, tekende en etste ondermeer landschappen, gebouwen, stillevens en portretten. Tevens ontwierp hij damast en maakte reclames. In 1953, hij was al gepensioneerd, verlieten Louis en zijn vrouw het te groot geworden huis in Assen en verhuisden naar Waarle om dichter bij de (klein)kinderen te wonen. Daar overleed hij op 81 jarige leeftijd.

Bron & foto's:

'Kroniek van De Familie Kortenhorst 1300 - 1944' door Dr. Leonard Gerard Kortenhorst (broer); mevr. Bekkers-Kortenhorst (nicht); mevr. L. Kortenhorst-Verstege (schoondochter).

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)