Sluit [X]   
 

Fort bij Velsen in 1980: verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Mensen

Fortwachter Van den Hoven

Naam voluit:

Franciscus Theodorus van den Hoven (roepnaam Frans)

Geboren:

11 maart 1903, Bunnik (Utrecht)

Overleden:

23 augustus 1992, Uithoorn (Noord-Holland)

Levensloop:

Frans van den Hoven werd op 11 maart 1903 in Bunnik geboren. Zijn moeder is Johanna Fritschy (1866-1946) en zijn vader is Christian W.van den Hoven (1842-1930), een veehouder.

Op 11 januari 1935 trouwde Frans in De Kwakel met Johanna Agnes Zijerveld. Uit het huwelijk zijn vier meisjes en vier jongens geboren.
Hij is melkboer te Amsterdam en later verhuizer te Haarlem geweest. Op 31 januari 1936 werd hem eervol ontslag verleend van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst.

In 1944 vertrok het gezin Van den Hoven met paard en wagen uit Haarlem, vanwege de ontruimingen langs de kust, naar familie in De Kwakel.
Met toestemming van Domeinen kon de leegstaande fortwachterswoning van het Fort bij De Kwakel betrokken worden. Echter, na twee weken nam de Duitse bezetter het fort in gebruik voor de opslag van munitie en moesten ze de woning verlaten.
Na de bevrijding was het fort kort in gebruik bij de Binnenlandse Strijdkrachten waarna het gezin terug kon keren in de woning. Daarop werd Frans in 1946 benoemd tot fortwachter waarvoor hij op 4 juli 1946 een eed aflegde tegenover de Commandant in het 2de Genie-Commandement.
Het loon was blijkbaar karig want in strijd met de afgelegde eed ging hij ook werken voor boeren en kwekers in de omgeving. Daarnaast hield hij zelf wat vee en had hij een grote moestuin bij zijn woning. Als er officieel bezoek was, hing zijn vrouw een laken uit het raam als teken dat hij zo snel mogelijk thuis moest komen.

Van den Hoven werkt elders
Fortwachter Frans van den Hoven (midden) aan het werk bij een veehouder terwijl hij eigenlijk op het fort moest zijn... (ca. 1956)

 

Aanvankelijk werden houten vaten met buskruit, lege munitiekisten en hulzen in het fort opgeslagen. Later ook kleine munitie.
Een officier gaf daarbij opdracht welke materialen naar een ander lokaal moest worden overgebracht en schatte het werk dan op enkele weken. Frans had echter een lopend band geregeld en was binnen een paar dagen klaar.
De kinderen gebruikten het fort als speelterrein om te zwemmen, vissen, schaatsen, roeien en dergelijke. Soms werd een verjaardag in een leeg lokaal gevierd.

Er is ook een periode geweest (1946-1950?) dat op het glacis soldaten bivakkeerden die naar Nederlands-Indië moesten. Zij kregen ter voorbereiding alleen maar rijst te eten en misten de Hollandse Pot en het snoep. De fortwachterskinderen werden op pad gestuurd om stiekem chocolade te kopen.
In de jaren 1950/1960 kwamen drie keer per dag KNIL-soldaten op de fiets langs die controleerden of alle forten afgesloten waren.
In 1960 werd Frans onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie (vanwege opsporingsbevoegdheid?) waarvoor hij een examen moest afleggen waarbij hij de aantekeningen mocht raadplegen.

Frans en zijn vrouw hebben na zijn pensionering in 1968 nog tot 1979 in de fortwachterswoning gewoond.

Bron & foto's:

Dhr. Jos van den Hoven† (zoon)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)