Sluit [X]   
 

Genieofficier van Dooden in 1920: "het onderscheidingsteeken toegekend bij Kon. Besl. van 2 December 1913...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 28-11-2021

Sector Ouderkerk

Fort bij De Kwakel

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Uithoornsche Polder, in een vooruitgeschoven positie van de Linie Kudelstaart - Uithoorn.

Doel:

"Afsluiting en verdedigen van de accessen, gevormd door den Oostelijke ringdijk van de Zuider Legmeerdijk en de Kleine Drecht met den daarlangs loopenden kunstweg. Bovendien dekking van den eventueele terugtocht van de troepen der voorstelling te Vrouwenakker [onderdeel van de Voorstelling langs de Drecht]."
Zie ook Fortmanoeuvres 1912.

Bezetting:

191 (1907), 196 (oefening 1912), 176 (1913), 186 (1920), 5 off. en 12 onderoff. en 212 mansch. = 229 tevens 75 logies in bergloods (1924)
Zie Fortwachter Frans van den Hoven en Fortwachter Pijl.

Historie:

Zie Historische kalender.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Omschrijving:

Vanaf de Ringdijk loopt de toegangsweg naar de keelzijde van het fort. De fortwachterswoning en de bergloods zijn beide nog aanwezig.
Om het gehele fort ligt een gracht en op het glacis zijn woningen gebouwd. De originele toegangsbruggen zijn niet meer aanwezig en zijn vervangen door twee nieuwere exemplaren.
Het hoofdgebouw is aan de keelzijde voorzien van een deur en twee ramen met stalen luiken naar elke ruimte. De ruimte die leidt naar de poterne heeft een grote dubbele stalen deur. Er zijn twee keelkazematten tegen het hoofdgebouw geplaatst.
De keelzijde van het frontgebouw en de erop aansluitende poterne is naar de terrepleinen aan weerszijden toegankelijk. Ook het frontgebouw is voorzien van deuren en ramen met stalen luiken en de poterne met twee grote dubbele stalen deuren naar elk terreplein.
In de frontwal staat rechts van het frontgebouw een frontbatterij (model nevenbatterij).

De bomvrije gebouwen zijn gebouwd volgens het Type A.
Het hoofdgebouw heeft 18 ruimten waarvan enkele met tussenwanden in kleinere lokalen zijn verdeeld voor wasruimten en munitiemagazijnen. Het is onbekend of er uitkijkposten aanwezig zijn.
De poterne verbindt het hoofdgebouw, door de aarden dekking ervan, met het frontgebouw.
Het frontgebouw heeft 3 ruimten. Er is een uitkijkpost in het wachtlokaal aanwezig.

Een ontijzeringsinrichting aan de buitenzijde is bijzonder.
Dit fort was niet in het oorspronkelijke plan van Minister Reuther opgenomen en is later met het Fort aan de Nekkerweg toegevoegd.

Vanaf 1944 zou de Duitse bezetter munitie opgeslagen hebben in het fort. Volgens een verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) werd het fort vanaf april 1945 gebruikt voor de legering van manschappen ten behoeve van de veldstelling in de Linie Kudelstaart - Uithoorn als onderdeel van de Vordere Wasserstellung.

In gebruik als magazijncomplex vanaf ongeveer 1946 tot voor 1-1-1968.
Gedurende onbekende periode (mogelijk 1958-1980) werden bewapende (met ontsteking) anti-tankmijnen, voor de versperring van de wegen en banen van Schiphol, opgeslagen door Bureau Voorbereidingen Voorzieningen aan Kunstwerken van de Landmacht.

De brug voor de parkeerplaats over de ringvaart is in 1950 vervangen door de bruine houten klapbrug "Korte Brug", die oorspronkelijk over de vaart tussen de Amstel en het Zijdelmeer in Uithoorn lag (de huidige Schans). In 1985 is deze brug vervangen door een niet werkende replica. Deze brug is, met een landhoofd, in 2018 vervangen.

Omgeving:

Kleinschalige ontwikkeling heeft plaatsgevonden direct rond het fort. Op de glacis zijn woningen gebouwd. De rest van het polderlandschap is behouden maar het schootsveld is verdwenen.

Eigenaar:

Particulier

Gebruiker:

Bar 't Fort en diverse verenigingen

Gebruik:

Recreatie

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De begroeide keelzijde met hoofddeur van het fort.
(Foto: © René Ros, 2004)

Keel Lengte

Een overzicht van de begroeide keelzijde en een keelkazemat.
(Foto: © René Ros, 2004)

Ontijzering

Terreplein

Keelkazemat

Bar

De ontijzeringsinrichting is bij dit fort buiten geplaatst (boven). Een van de twee keelkazematten, met schietgaten (onder).
(Foto's: © René Ros, 2004)
Het overwoekerde rechter terreplein met de frontbatterij (boven). De bar in het hoofdgebouw (onder).
(Foto's: © René Ros, 2004)
Fort aan de DrechtLinie Kudelstaart - Uithoorn Sectorpark Ouderkerk Voorstelling langs de DrechtFort bij KudelstaartLinie Kudelstaart - Uithoorn

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)