Sluit [X]   
 

Milicien-Korporaal Bander in 1895: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Mensen

Minister Reuther

Naam voluit:

Anthonie Ernst Reuther

Geboren:

16 mei 1819, 's-Gravenhage (Zuid-Holland)

Overleden:

27 april 1889, 's-Gravenhage (Zuid-Holland)

Levensloop:

Op 16 mei 1819 werd Antonie Ernst Reuther geboren als zoon van Jan Pieter Reuther (officier, Hoofd Agent van het departement van Oorlog) en Marguerite Louise Papon.

Hij werd vrijgesteld van de militieplicht omdat hij op dat moment sergeant was bij het 3de Bataljon Artillerie Nationale Militie. Als vrijwilliger moet hij van 1834 tot 1839 hebben gediend als kanonnier Korps Nationale Militie (rangen korporaal en sergeant). Vanaf 1839 werd hij blijkbaar beroepsmilitair als tweede luitenant der artillerie. In de periode 1846 tot 1848 was hij officier Staf der artillerie bij de Artilleriestapel en Constructiemagazijnen te Delft.

In 1847 trouwde hij met Francisca Christine Marianne List (dochter van militair en minister van oorlog F.C. List) maar zij overleed al op 31 oktober 1849.
Vijf jaar later, op 11 januari 1854, trouwde hij in Delft met Adriana Antonia Barbara Helena Camp met wie hij drie zoons en twee dochters kreeg.

Van 1848 tot mei 1850 was hij op missie in Zweden ter beproeving van geschut. Na terugkeer vervulde hij de functies en promoveerde tot uiteindelijk kolonel der artillerie:

  • inspecteur der draagbare wapens (1850-1853),
  • opzichter geweerwinkel te Delft (1853-1860
  • hoofd wapenkeuringscommissie te Maastricht (1860-1864),
  • lid commissie van proefneming te Frankrijk en Engeland (1868-1871),
  • voorzitter commissie van proefneming (1871-1878),
  • sous-chef afdeling artillerie, ministerie van Oorlog (1878-1879).

Op 20 augustus 1879 werd hij Minister van Oorlog in het kabinet-Van Lynden van Sandenburg (1879-1883) dat eindigde op 23 april 1883. Op 13 juni 1880 kreeg hij nog de militaire rang van generaal-majoor der artillerie b.d.
Als minister deed hij het definitieve voorstel voor het tracé van de Stelling en kreeg in 1881, na een jaar eerder nog afgekeurd te zijn, goedkeuring van de Tweede Kamer.
Tevens verminderde hij het aantal legerdivisies van vier naar drie en zou het veldleger in oorlogstijd een overkoepelend commando krijgen.

Na zijn ministerschap werd hij vijf keer voor het kiesdistrict Nijmegen gekozen als lid van de Tweede kamer. Zijn lidmaatschap begon op 20 juni 1883 en eindigde op 27 april 1889.
In 1885 (of 1886?) diende hij een amendement in tegen de bouw van het Fort aan het Pampus. Het amendement werd verworpen en met de bouw van het fort werd begonnen.
Van 1888 tot zijn dood was hij lid van de Staatscommissie ter voorbereiding van de dienstplichtwet (Staatscommissie-Bergansius).

Op bijna 70-jarige leeftijd overleed hij en werd begraven op de R.K. Begraafplaats (St. Petrus Banden) in zijn woonplaats 's-Gravenhage. Het graf is geruimd.
Hij was Officier in de Orde van de Eikenkroon (1859) en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zie ook Bouw.

Bron:

Parlement & Politiek, diverse websites

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)