Sluit [X]   
 

Fortcommandant de Jong in 1920: op verzoek eervol ontslag

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 6-10-2021

Sector Zaandam

Fort Zuidwijkermeer

(Batterij tegenover Zijkanaal B, Fort Zuidwijkermeerpolder, Fort in de Zuidwijkermeerpolder)

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Wijkermeerpolder. Het Noordzeekanaal, een van de belangrijkste toegangen tot de Stelling, loopt direct naast het fort. Achter de Linie Aagtendijk - Zuidwijkermeer waarin het fort ligt en die hier de hoofdverdedigingslijn vormt, ligt de Assendelver Zeedijk als tweede linie.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van het acces gevormd door het Noordzeekanaal met de daarlangsloopende Noordelijke dijk en de droogblijvende stroken."

Bezetting:

161 (1903), 170 (1913), 189 (1920), 9 off. en 12 onderoff. en 196 mansch. = 217 tevens 175 logies in bergloods (1924); 2e Regiment Vestingartillerie, 2e Bataljon, 4e Compagnie (1913-1922).
Zie Beambte Berkhof, Genieofficier Van Oldenborgh, Fortwachter Pijl, Res. 1e Luitenant Rang, Fortcommandant Roukema, Fortcommandant Van Steeden, Fortcommandant Van Vliet en Milicien de Waart.
Zie ook Garnizoenen.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Type A, onversterkt beton en met opslagruimten onder de kazematten. De waterkelders en opslagkelders zijn unieke kenmerken van het interieur. Het fort is verbonden met de liniedijk naar het noorden.

Een nevenbatterij is bij een verbreding van het Noordzeekanaal verdwenen. Het fundament van de bergloods is nog zichtbaar.

Volgens een verzetsgroep (Groep Albrecht) was er op 7 juli 1944 een Duitse bezetting van ongeveer 50 manschappen 'Herman Göring'.
Volgens een andere verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) werd het fort in april 1945 door de Duitse bezetter gebruikt voor de legering van 25 man Infanterie met als taak het aanleggen van MG nesten langs het Noordzeekanaal.

Van 15 december 1946 tot eind september 1947 had het fort een functie als Bewarings- en Interneeringskamp "Kamp Fort Zuidwijkermeer"? voor 300 politieke delinquenten. Samen met de kampen in het Fort aan de St. Aagtendijk en Fort bij Veldhuis deelde het de centrale keuken en ziekenzaal.
De delinquenten werden te werk gesteld bij onder andere Dienst Wederopbouw en Staatsbosbeheer.

In gebruik als munitiemagazijn van de Koninklijke Marine vanaf 1950 tot in de periode 1957-1970.
Zie Beambte J. Berkhof.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap rondom, de liniewal en het kanaal.

Eigenaar:

Landschap Noord-Holland

Gebruiker:

Film Instituut Nederland

Gebruik:

Opslag, wandelgebied

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De keelzijde van het fort met de linker keelkazemat. Geheel links is een, door de Duitse bezetter, aangebouwde toiletgroep te zien.
(Foto: © René Ros, 2004)

Bergloods

De bergloods aan de keelzijde tijdens de sloop.
(Foto: © Nel Bax, ca. 1980)

Cantine

Kazemat

Kelder

Mitrailleur affuit

De tussenwand en wandkasten van de kantine in lokaal 11 (boven). De trap in de kelder onder de linker keelkazemat, mogelijk voor vleesopslag bedoeld (onder).
(Foto boven: © Jurgen Lamers, 1999; foto onder: © René Ros, 2004)
De kanonaffuiten en schietgaten in de linker keelkazemat (boven). Één van de twee mitrailleur-affuiten in dezelfde kazemat (onder) waarbij de luiken niet zijn vastgeroest.
(Foto's:René Ros, 2004)
Positie van IJmuiden Sectorpark Zaandam Geschutkamers VelserspoorbrugLiniewal Aagtendijk - ZuidwijkermeerAssendelver Zeedijk

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)