Sluit [X]   
 

Sergeant Oostwouder in 1915: "in onderhoud bij het Det. Stelling Stafkwartier" te Amsterdam op...

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 20-11-2022

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort Zuidwijkermeer

Over Fort Zuidwijkermeer zijn 17 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1894-1895 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1900-1903 bouw bomvrije gebouwen
1913-1922 permanente vredesbezetting
augustus 1914-juni 1916 Fortcommandant van Steeden commandant van Fort Zuidwijkermeer
1 augustus 1914 Res. 1e Luitenant Artillerie Rang mobilisatie en gelegerd
28 september 1914 Milicien de Waart gemobiliseerd? bij 4-II-RA?
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
15 december 1946-september 1947 Bewarings- en Verblijfkamp
1950-1956 magazijncomplex
10 april 1953 vestingwerk van geene klasse
14 juli 1956 opheffing als vestingwerk
≤1958-ca. 1980 opslag springstoffen/trotyl MAAP/MGDM/Mundepcie
1984-1999 opslag nitraatfilms Filmmuseum en Polygoon
ca. 1985 sloop bergloods
2004-ca. 2016 opslag nitraatfilms Filmmuseum en Polygoon

Dag 29 november

Voor vandaag 29 november zijn 9 gebeurtenissen bekend:

Maand november

Voor de huidige maand november zijn 143 gebeurtenissen bekend:

1 november

2 november

3 november

4 november

5 november

6 november

7 november

8 november

9 november

10 november

11 november

12 november

13 november

14 november

15 november

16 november

17 november

18 november

19 november

20 november

21 november

22 november

23 november

24 november

25 november

26 november

28 november

29 november

30 november

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)