Sluit [X]   
 

Soldaat Cornelissen in 1927: inlevering van Rijksgoederen te Haarlem op Koudenhorn Kazerne

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 28-11-2021

Sector Zaandam

Fort aan Den Ham

(Fort aan de Ham, Fort Den Ham, Fort Dam?)

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Uitgeesterbroek en Heemskerkerbroek Polder, naast de spoorweg Uitgeest-Krommenie en aan de Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van het acces gevormd door den Spoorweg Uitgeest-Krommenie."

Bezetting:

171 (1903), 149 (1913), 171 (1920), 9 off. en 12 onderoff. en 152 mansch. = 174 tevens 175 logies in bergloods (1924).
Zie Fortcommandant Bentz van den Berg, Fortcommandant Hospers en Soldaat Van Sijes.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vanaf de Lageweg loopt de toegangsweg naar de keelzijde van het fort. De fortwachterswoning is niet meer aanwezig maar de artillerieloods is nog wel aanwezig.
Om het gehele fort ligt een gracht. De toegangsbrug is niet meer aanwezig en is vervangen door een enkele dam.
Het hoofdgebouw is aan de keelzijde voorzien van een deur en twee ramen met stalen luiken naar elke ruimte. De ruimte die leidt naar de poterne heeft een grote dubbele stalen deur. Er zijn twee keelkazematten tegen het hoofdgebouw geplaatst.
De keelzijde van het frontgebouw en de erop aansluitende poterne is naar de terrepleinen aan weerszijden toegankelijk.
De frontwal is slecht herkenbaar en bevat twee geheel vernielde, losstaande hefkoepelgebouwen zonder geschut.

De bomvrije gebouwen zijn gebouwd volgens het Type A.
Het hoofdgebouw heeft 18 ruimten waarvan enkele met tussenwanden in kleinere lokalen zijn verdeeld voor wasruimten en munitiemagazijnen. Er zijn geen uitkijkposten aanwezig.
Het frontgebouw heeft 3 ruimten waarvan de middelste aansluit op de poterne. Er is een uitkijkpost in het wachtlokaal aanwezig.
In dit fort bevindt zich de sleutelkast van Fort bij Vijfhuizen.

Volgens een verzetsgroep (Groep Albrecht) was er op 7 juli 1944 geen Duitse bezetting op het fort en "geen nieuwe stellingen".

In het fort was van voor 1958 tot circa 1970 een batterij 40L60 luchtdoelgeschut van de Nationale Reserve opgeslagen. In oorlogstijd moest deze bij het spoorwegknooppunt van Uitgeest opgesteld worden.
Naast de bergloods is daarvoor een gebouwtje gebouwd voor een trekvoertuig en als werkplaats met elektrische kachels.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap rond de hoofdverdedigingslijn, de ligging van de Lagendijk en de spoorweg.

Eigenaar:

Staat der Nederlanden (Erfpacht Stadsherstel Amsterdam)

Gebruiker:

Stichting Fort aan Den Ham

Gebruik:

militair museum

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De zuidelijke helft van de keel met geheel links een keelkazemat.
(Foto: Jurgen Lamers, 1998)

Poterne

De zuidelijke helft van de keel met geheel links een keelkazemat.
(Foto: René Ros, 2006)

Uitzicht

Privaat

Glas

Nevenbatterij

Het uitzicht op de keel vanuit een mitrailleur-schietgat van de linker keelkazemat (boven). Één van de acht beschilderde raamdelen (onder).
(Foto's: René Ros, 1999 & 2000)
In het frontgebouw zitten de privaten, nabij de deur naar de poterne. De originele houten deksel is nog aanwezig (boven). Zuidelijk van het fort ligt een nevenbatterij uit 1903 met munitiemagazijnen voor twee stukken geschut (onder).
(Foto's boven: Jurgen Lamers, 1998; foto onder: René Ros, 2004)
Fort bij VeldhuisWal van den Dam tot het Fort bij Veldhuis Sectorpark Zaandam Fort bij KrommeniedijkInundatiekade Nauernasche Vaart - De Dam

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)