Sluit [X]   
 

Marinevliegkamp Schellingwoude in 1938: militair gebruik hervat

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Zaandam

Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam

(Inundatiekade van de Nauernasche Vaart langs Krommeniedijk tot De Dam)

LuchtfotoLocatie:

De kade begint aan de Nauernasche Vaart ten westen van Krommeniedijk. De kade loopt dan ten noorden van hetzelfde dorp, doorsnijdt het dorp twee maal en komt ten westen van het dorp in de Uitgeester- en Heemkerkerbroekpolder. Aan de oostrand van die polder loopt de kade ten westen van een bestaande weg langs Fort bij Krommeniedijk en Fort aan Den Ham. Ter hoogte van de dam eindigt de kade.

Doel:

"tot keering der inundatiën in den Polder het Woud en in den Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder"

Bezetting:

-

Bewapening:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Een lage aarden inundatiekade (ca. 40-60 cm boven maaiveldniveau) van ca. 5 meter breed en een totale lengte van 4.880 meter. In de kade waren o.a. twee nevenbatterijen Batterij V en Batterij VI, zeven doorvaartbeschoeiïngen en diverse gietijzeren duikers. Het militaire terrein werd ook hier gemarkeerd met hardstenen grenspalen. De kerk van Krommeniedijk werd in de kade opgenomen en omdat de kade hier ten oosten van de dorpsweg liep, was er een tweede weg aan de oostzijde van de kade.

Doorvaarten

Er waren enkele doorgangen van sloten voor de ontwatering welke bij inundatie afgesloten moesten worden. Daartoe werd bij elke sloot een kleidepot aangelegd en zeven bredere sloten werden bovendien versmald en voorzien van een eikenhouten doorvaartbeschoeiïng om afkalving van de kade te voorkomen.
In totaal zijn er twintig van zulke doorlaten geweest waarvan alle kleidepots zijn verdwenen. Alle zeven beschoeide doorvaarten zijn nog te herkennen en zes ervan hebben nog resten van de beschoeiïng. De twee meest intacte beschoeide doorvaarten zijn die in de Noorderham (4 m. breed) en de Overtoomsloot (3,5 m. breed).

Duikers

Op 27 locaties werden gietijzeren duikers aangebracht in dammen die toegang tot de velden langs de kade gaven. Alhoewel de dammen nog wel aanwezig zijn, is de auteur maar twee originele duikers bekend die nog aanwezig c.q. zichtbaar zijn.

Overige elementen

Er zijn nog een paar grenspalen aanwezig, voornamelijk in het deel ten oosten van het Fort bij Krommeniedijk.
Van de oorspronkelijke beplanting, om het zicht op de kade te ontnemen, zijn alleen rond het Fort aan Den Ham enige restanten zichtbaar.
Van afrasteringen en barrieres zijn geen restanten meer aanwezig

Op de begraafplaats bij de kerk van Krommeniedijk ligt Soldaat Schilperoord. Toen de Duitse bezetter in 1944 de polders onder water ging zetten, was hij een van de mensen die de doorvaartbeschoeiïngen, in het deel ten noorden van Krommeniedijk, sloten. In de hongerwinter van 1944-1945 zijn de wilgenbomen op de kade gekapt en verstookt.

Omgeving:

De originele situatie rond de liniewal is behouden.

Eigenaar:

Kade: onbekend
Munitiemagazijn: Landschap Noord-Holland

Gebruiker:

Kade: diversen
Munitiemagazijn: onbekend

Gebruik:

Kade: Schapenhouderij
Munitiemagazijn: opslag

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland (alleen de diverse onderdelen van de kade)

Kerk

In de inundatiekade bij Krommeniedijk staat de dorpskerk.
(Foto: © René Ros, 2010)

Grenspaal O34

Waar de inundatiekade aansluit op de Nauernaschevaart is de kade verdwenen maar er staan nog enkele grenspalen waaronder deze: O34.
(Foto: © René Ros, 2006)

Duiker Oost

Noorderham

Duiker West

Overtoom

Langs het dorp Krommeniedijk ligt nog een restant van de inundatiekade met twee duikers bij de punten waar de kade de dijkweg van het dorp doorkruiste.
(Foto's: © René Ros, 2000/2009)
De twee meest intacte doorvaarten: in de Noorderham (boven) en de Overtoomsloot (onder).
(Foto's: © René Ros, 2010)
Fort aan Den HamWal van den Dam tot het Fort bij Veldhuis Sectorpark Zaandam Fort bij Marken-Binnen

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)