Sluit [X]   
 

Fortwachter Oushoorn in 1910: detachering bij Oost Indisch Leger voor 3 jaar

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur - Amsterdam

Bureel Eerstaanwezendschap Amsterdam

(Eerstaanwezend Ingenieur Amsterdam, Genie Amsterdam)

LuchtfotoLocatie:

Was in 1885 gevestigd in een pand aan de Plantage Lijnbaansgracht 1 (sinds 1915 Plantage Muidergracht, nummer 135?) te Amsterdam.

Luchtfoto

Was in 1904 gevestigd in een pand aan de Nieuwe Herengracht 11 te Amsterdam.

Luchtfoto

In 1920 of later verhuisd naar het bureelgebouw aan de Kazernestraat te Amsterdam.

Luchtfoto

In 1940 gevestigd aan de Prins Hendriklaan 40 te Amsterdam.

Doel:

Huisvesting van het Eerstaanwezendschap Amsterdam, onderdeel van het 2e Genie Commandement (Amsterdam).

Personeel:

-
Zie Kapitein Cramwinckel, Genieofficier Dudok, Genieofficier Van Dooden, Genieofficier Van Rijsbergen, Genieofficier Van Roijen en Kolonel Sneep.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

De Stelling van Amsterdam viel onder drie Eerstaanwezendschappen, met een majoor als Eerstaanwezend Ingenieur aan het hoofd. Hun taak was om, binnen het toegewezen gebied, de gebouwen, wegen en andere infrastructuur van het Ministerie van Oorlog te bouwen, beheren, onderhouden en slopen.
De Eerstaanwezendschappen waren onderverdeeld in dienstkringen die onder leiding van een Opzichter van Fortificatieën (OvF) stonden. In enkele gevallen was deze OvF zelfstandig werkzaam, met woning en bergloods, in een plaats binnen zijn eigen werkkring.

2e Genie Commandement (Amsterdam), Eerstaanwezendschap Amsterdam

Vanaf 1938 vervuld door Genieofficier Van Dooden en in 1955 door Luitenant-kolonel b.d. S.L. Huizer.

 

Fort bij Kudelstaart - Fort aan de Winkel en diverse militaire gebouwen in Amsterdam.
OvF G.J. Groeneveld (1927)

Dienstkring Purmerend

Fort bij Edam tot en met Fort bij Marken-Binnen en de Kustbatterij bij Durgerdam.
De opzichter had een eigen woning en bergloods.

Dienstkring Uithoorn? Fort bij Kudelstaart? - Fort bij Abcoude?

2e Genie Commandement (Amsterdam), Eerstaanwezendschap Haarlem

Hoofdopzichter van Fortificatiën W. Duyff (1927).
Van 1922 tot 1940 gevestigd in de Koudenhorn Kazerne te Haarlem. Van 1945/1946 tot 1965 aan Kenaupark 4, Haarlem. Daarna in de Ripperda Kazerne te Haarlem.

De opzichters van de dienstkringen Beverwijk en Hoofddorp waren in de periode 1958-1980 waarschijnlijk gevestigd in de fortwachterswoningen of bergloods van respectievelijk Fort bij Velsen en Fort bij Hoofddorp.

 

Fort benoorden Spaarndam - Fort aan de Liede

Dienstkring Beverwijk

Fort bij Krommeniedijk - Fort bij IJmuiden
OvF J.J.H. Cornelisse (1927)

Dienstkring Hoofddorp

Fort bij Vijfhuizen - Fort bij Aalsmeer

1e Genie Commandement (Utrecht), Eerstaanwezendschap Amersfoort

Dienstkring Naarden viel vanaf 1923 onder het 2e Genie Commandement te Amsterdam. (Ook EAI Naarden geweest?)

Dienstkring Naarden

Fort bij Nigtevecht - Fort aan het Pampus

Omgeving:

-

Eigenaar:

-

Gebruiker:

Diversen

Gebruik:

Woningen

Monument status:

Herengracht 11: Rijksmonument
Kazernestraat: Gemeentelijk Monument

Geen afbeelding

De Nieuwe Herengracht nabij de Amstel, met rechts het pand.
(Foto: © René Ros, 2007)

Kazernestraat Noordzijde

De noordzijde van het bureelgebouw bij de Oranje-Nassau Kazerne.
(Foto: © René Ros, 2003)

Geen afbeelding

Excercitieterrein

Geen afbeelding

Keukengebouw

Het pand aan de Nieuwe Herengracht (boven) en de gevel (onder).
(Foto's: © René Ros, 2007)
De westzijde van het bureelgebouw bij de Oranje-Nassau Kazerne aan de Kazernestraat (boven). Hetzelfde gebouw aan de zuidzijde langs de singel (onder).
(Foto's: © René Ros, 2003)
Bureau Stellingcommandant Militaire Bakkerij

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)