Sluit [X]   
 

Sergeant de Jong in 1886: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Mensen

Kolonel Sneep

Naam voluit:

Jacob Sneep (roepnaam Jaap)

Geboren:

15 december 1919, Goudswaard (Zuid-Holland)

Overleden:

15 augustus 1995, Woudenberg (Utrecht)

Levensloop:

Op 15 december 1919 werd Jaap Sneep geboren in Goudswaard als oudste zoon van een landbouwer.
In 1936 werd hij toegelaten tot de Koninklijke Militaire Academie te Breda en begon zijn militaire carrière.

Hij werd gedetacheerd bij de 6e Compagnie Pioniers in de Peel-Raam Stelling. Deze compagnie was verantwoordelijk voor vernielingen in de sector van Vak Schaijk. Twee secties vielen onder het commando van cadet-vaandrig Jaap.
Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 zou hij met zijn sectie 4.000 landmijnen scherp hebben gesteld, de spoorrails ondermijnd en de versperring geplaatst. Een bij Mill doorgebroken Duitse pantsertrein ontspoorde daardoor op de terugweg.

kantoor Wederopbouw
Naast de spoorweg bij Mill gelegen kazematten 532 en 533 van de Peel-Raam Stelling.
(Foto: © collectie René G.A. Ros)

In juni 1940 werd hij benoemd tot 2e Luitenant der Genie, vermoedelijk belast met de regeling van Genie-aangelegenheden ter ontmanteling en overdracht van terreinen en gebouwen (zie ook Genie Vesting Holland).

De Nederlandse officieren werden in 1942 alsnog krijgsgevangen genomen. Sneep kwam terecht in krijgsgevangenkampen terecht met onder andere Genieofficier Van Dooden. Hij keerde in 1945 terug in Nederland.
Hij hervatte zijn werk bij de Genie en eindigde zijn loopbaan in 1976 als Commandant der Genie van het Tweede Geniecommandement in de rang van kolonel.

Van 1975 tot 1982 was hij ondervoorzitter van de Stichting Menno van Coehoorn en aansluitend tot 1989 voorzitter. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot ere-voorzitter.
Tevens was hij van 1976 tot zijn overlijden voorzitter van de Studiecommissie van dezelfde stichting. Hij was een innemende persoonlijkheid met een groot zelfvertrouwen.

Na een kort ziekbed overleed Jaap Sneep in 1995. Hij was benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Op 28 oktober 1997 nam de gemeente Egmond het voorstel van het Ministerie van Defensie over en kreeg een tot dan naamloze nieuwe ontsluitingsweg van het mobilisatiecomplex Bergen de naam 'Kolonel Sneepweg'.

Bron: Geestgronden jrg. 18 (2011), nr. 4

Foto's:

-

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)