Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1916: "Machtiging tot het maken van verbindingen in de Positie IJmuiden"

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Mensen

Sergeant Wools

Naam voluit:

Dick Wools

Geboren:

20 januari 1953, Zaandam (Noord-Holland)

Overleden:

niet van toepassing

Levensloop:

Dick is een van twee kinderen van Bernardus Wilhelmus Wools (*1919) en Maria Houwertjes (1919-1975). Zijn vader was ambtenaar bij de Rijksbelastingen en zijn moeder kantoormedewerkster/huisvrouw. Zij waren op 9 maart 1948 getrouwd.

Na de lagere school Pinkschool te Koog aan de Zaan en de LTS P.W. Jedelooschool te Zaandam, bezocht Dick de ETS in Amsterdam, een elektrotechnische MTS-opleiding. Elke schooldag met de brommer vanuit Koog aan de Zaan.
Na de militaire keuring voor de dienstplicht (lichting 1973) kreeg hij een jaar uitstel van eerste opkomst. En vervolgens geen technische maar een fysieke functie bij de infanterie.

De slaapzaal in de Jan van Schaffelaarkazerne tijdens de opleiding in Ermelo.
De slaapzaal in de Jan van Schaffelaarkazerne tijdens de opleiding in Ermelo.

Van 6 november 1974 t.e.m. 29 april 1975 werd hij tot Sergeant-Infanterie Algemeen opgeleid op de School Reserve Officieren en Kader Infanterie (SROKI). Deze was gevestigd in de Jan van Schaffelaarkazerne te Ermelo. Tussentijds bevordert tot korporaal eindigde hij de opleiding met de rang van sergeant-titulair.
Aan het eind van de opleiding werd er geloot en de nummers 1 t.e.m. 6 moesten kernwapens gaan bewaken bij Büren in West-Duitsland, de rest mocht kiezen. Dick koos ervoor om met de brommer naar de Oranje-Nassau Kazerne in Amsterdam te pendelen.

Vanaf mei 1975 was Dick ingedeeld bij het 420e Infanterie Beveiligingscompagnie Mobiel "Van Heutsz" (420 IBC). Deze eenheid stond toen onder commando van kapitein Van de Wetering en was gevestigd in de Oranje-Nassau Kazerne in Amsterdam.
Op 1 december 1975 kreeg Dick een tevredenheidsbetuiging en bevordering tot sergeant met bijbehorende wedde.

Manschappen van het 420 IBC exerceren op het plein van de Oranje-Nassau Kazerne.
Manschappen van het 420 IBC exerceren op het plein van de Oranje-Nassau Kazerne.

Elke nacht reden drie patrouilles met een Volkswagen Combi busje langs alle militaire objecten, waar geen wachter aanwezig was, in Noord-Holland en een aantal in Zuid-Holland. Elke patrouille had een patrouillecommandant, chauffeur en 3 tot 4 soldaten. Ze waren bewapend met 9mm Browning pistool, Garand geweer en Winchester karabijn, met scherpe munitie in de broekzakken. Maar zonder radio- of telefoonverbinding.

Vertrek partouilles
Begin van een avond in 1975, de patrouilles zijn klaar om met Volkswagen Combi busjes Noord-Holland in te trekken.

In een onregelmatig schema werden de diverse objecten aangedaan, gecontroleerd en vastgelegd in een, op elk object aanwezige, "aftekenschrift". Door een officier van piket, in een eigen auto, werden de patrouilles gecontroleerd.
De te bewaken militaire objecten waren vooral forten die gebruikt werden voor munitie- of kruitopslag. Ook werden mobilisatie- en munitiecomplexen aangedaan, en tevens magazijnen zoals het Rijkskledingmagazijn en het Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen. Op het object Nieuwe Meer kwam uit Suriname (in 1975 onafhankelijk geworden) teruggekeerd militair materiaal.

Sergeant Wools (links) noteert het nachtelijke tijdstip in het aftekenschrift.
Sergeant Wools (links) noteert het nachtelijke tijdstip in het aftekenschrift in de privaat van een onbekend fort. Soldaat 1e Klasse Vet schijnt bij met een van overheidswege verstrekte zaklamp.

De dienst begon om 16.00 uur en eindigde om 8.00 uur, terwijl de daadwerkelijke patrouille begon om 18.30 uur en eindigde om circa 7.30 uur.
Tussendoor waren er koffiepauzes in café's en werd in een bergloods van een fort of wachtruimte op een Mob-complex kort geslapen.
De militairen hadden gedurende een wachtweek om de nacht patrouilledienst en een dag vrij. Om de week afgewisseld met een kazerneweek voor schietoefeningen, onderhoud, lessen en dergelijke.

Tijdens de patrouilles heeft Dick als patrouillecommandant twee maal een inbraak op het complex 1800 Roeden (diefstal lege handgranaten) en complex Velserbroekpolder (inbraak leeg gebouw) geconstateerd. Nabij Anna Paulowna trof zijn patrouille een auto met Marine-personeel tegen een boom aan, met een of meer dodelijke slachtoffers.

Schietoefeningen met het Garand geweer op een schietbaan van het Schietkamp Harskamp.
Schietoefeningen met het Garand geweer op een schietbaan van het Schietkamp Harskamp.

In de eerste helft van december 1975 werden door gewapende Molukse jongeren een trein bij Wijster (Drenthe) en het Indonesisch consulaat in Amsterdam gegijzeld. Omdat Zuid-Molukse jongeren hadden laten doorschemeren dat ze wapens en munitie wilden stelen, werden een aantal objecten permanent bewaakt - een spannende tijd voor de manschappen
Dick heeft onder andere 24 uur wacht gelopen op Fort bij Edam (opslag oude Lee-Enfield geweren) en Fort bij Veldhuis (Mob-complex). De kerst werd met vrouwen en vriendinnen op de kazerne gevierd.

Zonder enig ceremonieel zwaaide Dick af en deed 's Konings Wapenrok af, op Koninginnedag 30 april 1976.
Op 1 juli 1977 trouwde Dick met Els Keijman en samen kregen ze twee kinderen.

Na het afzwaaien heeft Dick in anderhalf jaar twee banen in de elektrotechniek gehad. Maar door zijn opleiding en ervaring als objectbeveiliger tijdens zijn dienstplicht werd hij op 1 oktober 1977 politieagent bij de Gemeentepolitie Purmerend. In 1994 ging deze gemeentepolitie op in het Korps Zaanstreek-Waterland, waar Dick als brigadier werkzaam tot zijn pensionering eind 2013.

Brigadier Wools
Sergeant Wools b.d. in zijn functie als brigadier van politie.

Zie ook Thema-nieuwsbrief 'Sergeant Wools op patrouille'.

Bron en foto's:

D. Wools; uittreksel van het Ministerie van Defensie

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)